Midtjysk VeteranKnallert Klub

TU-M nummer oversigt

TU-M nr. 1 – 154

For at imødekomme et ofte fremsat ønske vil meddelelser om typegodkendelse af hjælpemotorer fremtidig

indeholde en mere fyldestgørende beskrivelse af motoren, og hver meddelelse vil kun vedrøre en enkelt

hjælpemotor.

Herved opnås, at eventuelle senere meddelelser om ændringer ved typegodkendte motorer i fremtiden vil kunne

arkiveres i forbindelse med den oprindelige godkendelse, hvilket vil fremme overskueligheden.

I godkendelserne er angivet et mindste tilladte totaludvekslingsforhold mellem motor og baghjul, og det kan

forventes, at der fremover vil blive udstedt godkendelser på tilsvarende grundlag.

Det totale udvekslingsforhold er forholdet mellem antal af motoromdrejninger og antallet af drivhjulsomdrejninger,

d.v.s. det antal omdrejninger, motoren gør under én drivhjulsomdrejning. Er forholdet angivet til f. eks 17, betyder

det, at motoren skal udføre 17 omdrejninger, hver gang drivhjulet udfører én omdrejning. Der vil i regelen opstå et

skævt tal, f.eks. 17,4, men for nemheds skyld vil biltilsynet i sådanne tilfælde kun regne i hele og halve

motoromdrejninger.

Hvis det ved en undersøgelse viser sig, at udvekslingsforholdet er reduceret – hvilket i disse tilfælde i sig selv er

ulovligt – vil der som regel være foretaget konstruktive ændringer ved motoren, idet dennes effekt ved

typegodkendelsen er begrænset så stærkt, at den hastighedsforøgelse, man vil kunne opnå alene ved at ændre

udvekslingsforholdet, er ret ringe. Cyklens praktiske brugbarhed vil ved en sådan ændring nedsættes væsentligt,

dens accelerationsevne vil være for lille i normal trafik, og evnen til at klare bakker og modvind vil gå tabt.

Omvendt vil det – hvis udvekslingsforholdet ikke er ændret – formentlig kun sjældent forekomme, at der er foretaget

konstruktive ændringer af motoren. Årsagen hertil er, at de motorer, ved hvis godkendelse der er fastsat et mindste

tilladt udvekslingsforhold, med denne udveksling som regel vil rotere så hurtigt allerede ved 30 km/t, at en

permanent forøgelse af hastigheden til væsentligt over 30 km/t alene ved konstruktive ændringer af motoren – altså

uden samtidig nedsættelse af udvekslings forholdet – vil forkorte motorens levetid betydeligt. Kontrollen af

totalsudvekslingsforholdet foretages nemmest på følgende måde:

1)Fjern tændrøret.

2) Indskyd cyklens højeste gear (det gear, som giver cyklen den største fart).

3) Træk cyklen fremad, så stemplet kommer i øverste dødpunkt, hvilket f.eks. kan kontrolleres ved at stikke en blyant med den uspidsede ende forrest ned gennem tændrørshullet og lade den hvile på stemplets top.

4) Anbring 2 kridtmærker ud for hinanden på drivhjulets dæk og på skærmen omkring dækket.

5) Hold blyanten løst støttet mod stempeltroppen og drej drivhjulet èn omgang frem, imedens De tæller, hvor mange gange stemplet når top.

6) Udvekslingsforholdet er da antallet af motoromdrejninger, f.eks. l7.

7) Sammenlign antallet af motoromdrejninger med type godkendelsen totaludvekslingsforhold. Antallet må da ikke være mindre end angivet i typegodkendelsen.

8) Afvigelser på under motoromdrejning pr. drivhjulsomdrejning er uden praktisk betydning, hvis der ikke samtidig er foretaget konstruktive ændringer på selve motoren. Det er tilladt at forsyne en cykel med hjul af en mindre størrelse end den på typegodkendelsen angivne.

Tilføjelse pr. 16.2.1968

Foranlediget af hyppige henvendelser finder biltilsynet anledning til at bemærke, at ændringer af

knallerttransmissioner, for hvilke der i TU-M godkendelsen foreskrives et minimalt tilladt total udvekslingsforhold,

herunder minimale og maksimale tandantal for henholdsvis baghjulskædehjul og motor kædehjul, må anses for en

konstruktiv ændring. For andre knallertmotorer, d.v.s., den overvejende del af de til og med TU-M 106 udstedte

typegodkendelser, er motorens ydelse og dermed knallertens hastighed begrænset alene ved et relativt lille

gennemstrømningsareal i indsugningskanalen eller i skyllekanalerne. For disse kan en ændring af transmissionen

ikke anses for en ulovlig konstruktiv ændring.

D 173o (5/68)

TU-M 1 Velo Solex

Hastighedsbegrænsningen ligger i hele motorens konstruktion.

TU-M 2 REX

Hastighedsbegrænsningen ligger i hele motorens konstruktion.

Godk. tilbagekaldt den 20/6-1960.

TU-M 3 Lohmann

Hastighedsbegrænsningen ligger i hele motorens konstruktion.

TU-M 4 Mobylette, A.V. 3 fransk KM-l dansk.

Hastighedsbegrænsningen ligger i hele motorens konstruktion.

TU-M 5 Berini

Hastighedsbegrænsningen ligger i hele motorens konstruktion.

TU-M 6 B.F.C.

Skylleportene 7 x 11 mm, skyllekanalerne 6,5 x 12 mm. Indsugningsporten 8,5 x 24 mm med en ca. 3 mm bred

midterribbe. Udblæsningsporten 10,5 x 26 mm med tilsvarende midterribbe. Kan kontrolleres, når cylinderen

aftages.

Cylinderlængde målt fra flange til underkant af tændrørs hul: 97 mm. Ingen topstykke. Boring: 38 mm. Stemplets

sidelængde: 46 mm, Kædetræk: Tandantal for: 12. Tandantal bag: 54. Rulletræk: Drivrulle diameter: 44,5 mm.

Kilerem:

Udvekslingsforhold: 1:3,8.

TU-M 7 Diesella

Motortype 112 og 114 med rulletræk,

Drivrullediameter 45 mm. Skylleportene 4 x 10 mm (sidstnævnte mål er vinkelret på skyllekanalens skrå retning).

Skyllekanaler 6 x 6 mm. Indsugningsporten 8 x 18 mm. Kan kontrolleres, når cylinderen aftages. Tilbagekaldt

d. 14/2-1961.

Motortype 116 med kædetræk.

Må kun anvendes på en cykel af fabrikat enten 1)”Diesella” eller 2) “Grand” eller 3) “Poul Petersen”. Cykelstellet

skal være mærket henholdsvis: 1) TU -M 7 eller TU-M 7C eller TU-M 7D eller 2) TU-M 7A eller 3) TU-M 78.

Kileremskivernes teoretiske middeldiameter: 58 mm. og 185,5 mm.

Kædehjulene: 12 og 54 tænder. Baghjulet 24″. Porte og ka naler som Diesella, motortype 112 og 114. Kan

kontrolleres når cylinderen aftages.

TU-M 8 Ilo

Hastighedsbegrænsningen ligger i he le motorens konstruktion.

TU-M 9 Tiki

fabrikationen ophørt og har kun omfattet enkelte eksemplarer.

TU-M 10 Le Poulain (fransk)

Hastighedsbegrænsningen ligger i hele motorens konstruktion.

TU-M 11 Derby (Skylon)

Indsugningskanal: Ca. 27 x 8,5 mm med midterribbe. Skylleporte: 3,5 x 10 mm. Cylinderhøjde fra flange til top:

83 mm. Boring: 40 mm. Stempel sidelængde: 49,5 mm. Pindhøjde: Pind underkant til stempelunderkant: 18,5 mm.

Stålrulle: 40 mm. Fiberrulle: 170 mm. Tandantal for: 19. Tandantal bag: 62. Med rulletræk: Drivrullediameter: 45

mm.

TU-M 12 Rabeneick (tysk)

Hastighedsbegrænsningen ligger i hele motorens konstruk tion.

TU-M 13 Metro

Fabrikation ophørt og har kun omfattet få eksemplarer.

TU-M 14 Gefion

 

Fabrikation ophørt og har kun omfattet få eksemplarer.

TU-M 15 Totaco

Skylleportene er trapez-formede 11,0 mm +/- 0,5 x 8 mm +/- 0,1, sidstnævnte mål på det bredeste sted. Kan

kontrolleres, når cylinderen aftages. Indsugningsporten ca. 7 x 2lmm,

Boring: 38 mm. Kædetræk: Tandantal for: 12. Tanda ntal bag: 46. Rulletræk: Drivrulle diameter: 45 mm.

TU-M 16 Mobylette

Hastighedsbegrænsningen ligger i hele motorens konstruk tion.

TU-M 17 B.F.C.

Må kun anvendes på cykel af fabrikat BFC mærket “Stafetten”

med kædehjul 13 og 54 tænder og hjulstørrelse 24″ . Skylleportene 5 x 8 mm. (Sidstnævnte mål er vinkelret på

skyllekanalens skrå retning. Målet langs cylinderfladen er ca. 13 mm). Indsugnings og udblæsningsport har

midterribbe. Kan kontrolleres, når cylinderen aftages. Cylinderhøjde mellem de to flanger: 95 mm. Boring: 39,5

mm. Kædetræk. Tandantal for: 13. Tandantal bag: 54. Hjul: 24″ .

TU-M 18 Cyclemaster. engelsk.

Hastighedsbegrænsningen ligger i hele motorens konstruk tion.

TU-M 19 Cycelmaster. engelsk.

Hastighedsbegrænsningen ligger i hele motorens k onstruktion.

TU-M 20 Zündapp. tysk.

TU-M 20A

Indsugningsrør mellem cylinder og karburator er S-formet og forsynet med en utilgængelig bøsning med hul af

diameter 6 mm. Røret skal udvendigt være mærket: “D”. Bøsningens hul kan kontrolleres, når indsugni ngsrøret

aftages.

Boring: 38 mm. Stemplets sidelængde: 46 mm. Kædetræk. Tandantal for: 12. Tandantal bag: 50. TUM 20 godk.

tilbagekaldt 12/41961. Sidste motornr. 53386.

TU-M 21. NSU Quickly. tysk.

Indsugningskanal forsynet med en indstøbt hård stålbøsning med hul af diameter 6,1 mm .+/- 0,1. Kan kontrolleres,

når karburatoren aftages. Cylinderhøjden mellem de to flanger: 60,2 mm. Boring: 40 mm. Kædetræk med 2 gear

TU-M 22 B.F.C.

Skylleportene 2,5 x8 mm. (Sidstnævnte mål er vinkelret på skyllekanalens skrå retning. Målet langs cylinderfladen

er ca. 13 mm). Indsugnings og udblæsningsport har midterribbe. Kan kontrolleres, når cylinderen aftages. Største

afstand mellem flangen og cylinderens top: 101 mm. Boring 39,5 mm. Stempel sidelængde: 46 mm. Rulletræk.

Drivrullediameter: 43 mm.

TU-M 23 B.S.A. engelsk.

Hastighedsbegrænsningen ligger i hele motorens konstruk tion.

TU-M 24 Vax.

Skylleporte: 4 x 13 mm. Højde mellem de to flanger 89,5 mm. Boring: 40 mm. Stempel sidelængde: ca. 47,6.

Pindhøjde: Pind underkant til stempel underkant: 19 mm. Rulletræk. Drivrullediameter: 45 mm.

TU-M 25 Sachs. tysk.

Skylleportene B x 17 mm. Indsugningsporten rektangulær 6 x 9 mm tilspidset nedad med en trekant af højde 5,5

mm, samlet areal 80 mm2. Kan kontrolleres, når cylinderen aftages. Fabrikationen ophørt, og de sidst leverede 300

stk. udført som TUM 61. Stempel sidelængde: 50 mm.

TU-M 26 Radexi. Estlander

Indsugningsporten 4,8 x 10,0 mm udvidet tragtformet til 10 x 15 mm i cylinderfladen. Afstanden fra topstykkeflangen

til overkant af indsugningsporten (bortset fra den

tragtformede udvidelse) skal være 49,2 mm og fra cylinderens nederste ende 36,5 mm, Kan kontrolleres, når

cylinderen aftages. (Typegodkendelsen tilbagekaldt (på grund af fabrikantens misligholdelse) med fremtidig virkning

fra den 16. februar 1957). Stemplets sidelængde:

49 mm. Pindhøjde fra underkant pind til underkant skørt:

12 mm. Boring: 42 mm. Såfremt det kan konstateres, at evt. ændringer ved indsugningskanal eller port er foretaget

på fabrikken, ingen tiltale mod ejeren, jfr. jms. skrivelse af 20.5.1959 til typekontoret.

TU-M 27 Rex, tysk.

Hastighedsbegrænsningen ligger i hele motorens konstruk tion. Godk. tilbagekaldt den 20.6. 1960.

TU-M 28 ABG. VAP. Fransk.

Indsugningskanalen forsynet med en hård stålbøsning med hul af areal 40 mm2, fastholdt med skruer fra siden, som

er tilsvejset. Kan kontrolleres, når karburatoren aftages. Boring: 40 mm. Karburator: Zenith. Kædetræk ni. kobling.

Tandantal for: 13. Tandantal bag 46. Hjul: 26u.

TU-M 29 B.F.C. Wooler.

Skylleportene 2,5 x ca. 13 mm med afrundede hjørner, indsugningsporten forsynet med midterribbe. Kan

kontrolleres, når cylinderen aftages. Cylinderhøjde fra flange til flange: 8,5 mm. Topstykket forsynet med 1 mm

reces. Boring:

mm. Stempel sidelængde: 46 rum. Transmission: Drivrulle, diameter: 60 mm. Karburator: Dell’orto.

TU-M 30 IL0. tysk.

Indsugningskanalen forsynet med en indstøbt hård stålbøsning med hul af diameter 6,9 mm .+/- 0,1. Kan

kontrolleres, når karburatoren aftages. Højde mellem cylinderens to flanger: 67 mm. Boring 38 mm. Kædetræk,

tandantal for: 13. Tandantal bag: 45. Hjul: 24″. Godk. tilbagekaldt den 13.7. 1959. Karburator: Bing.

TU-M 31 B.F.C. 125.

Indsugningsporten 4,8 mm +/- 0,2 x 14,0 mm .+/- 0,5 og utilgængelig på grund af S -formet indsugningskanal.

Skylleporte 7 x 13 mm. Kan kontrolleres, når cylinderen aftages. Højden mellem de to cylinderflanger: 75,5 mm.

Boring

mm. Karburator: Dell’orto eller Bing. Stempel side længde: 49 mm. Kædetræk, 2 gear. Tandantal for: 13 eller 11.

Tandantal bag: 28. Hjul: 24″.

TU-M 32 S.C.O.

Skylleportene 3,9 mm + 0,0 x 10,5 +/- 0,5. Kan kontrolleres, når cylinderen aftages. Stempel sidelængde: 48 mm.

Cylinderhøjden mellem de to flanger: 65,5 mm. Boring:

34 mm. Karburator: Bing (dyse 52). Kædetræk m. kobling.

Tandantal for: 13. Tandantal bag: 54. Hjul 24″.

TU-M 33 Diesella

Skyllekanalerne 6 x 6 mm, skylleportene 4 x 10 mm. (Sidst nævnte mål vinkelret på skyllekanalens skrå retning).

Indsugningsporten 8 x 18 mm. Kan kontrolleres, når cylinderen aftages. Stempel sidelængde: 46 mm. Cylinderhøjde

mellem de to flanger 90 mm. Boring: 40 mm. Kædetræk. Tand antal for: 17. Tandantal bag: 28.

TU-M 34 Victoria, Vicky. tysk.

Indsugningskanalen forsynet med en indstøbt hård stålbøsning med hul af diameter 7,0 mm + 0,05. Kan

kontrolleres, når karburatoren aftages. Cylinderhøjden mellem de to flanger: 63,5 mm. Boring: 38 mm. Karburator:

Bing, type 1/10. Kædetræk, 2 gear. Tandantal for: 14. Tandantal bag: 40. Hjul: 23″.

TU-M 35 ABG. VAP. 55

Vinkelformet indsugningskanal støbt i et med cylinderen. Kanalens diameter 9 mm på det yderste stykke og 6,8 mm

+/- 0,1 mellem knæet og cylinderen, udvidet tragtformet mod cylinderfladen. Kan kun kontrolleres med særligt

måleværktøj. Højden mellem de to cylinderflanger: 76 mm, Boring: 40 mm. Kædetræk: Tandantal for 12. Tandantal

bag: 48. Hjul: 24″. Karburator: Dell’orto.

TU-M 36 Velo Solex.

Hastighedsbegrænsningen ligger i hele motorens konstruk tion.

TU-M 37 B.F.C. (type 98).

Skylleportene 2,5 x 8 mm. (Sidstnævnte mål vinkelret på den skr å skyllekanals retning. Målet langs cylinderfladen

er ca. 13 mm). Indsugnings- og udblæsningsporten har midterribbe. Kan kontrolleres, når cylinderen aftages.

Kan anvendes på Stafette, eller “Mustad” Folkscooter (svensk). Cylinder og topstykke støbt i et . Højden fra flangen

til underkant af tændrørshul: 101 mm. Boring:

39,5 mm. Kædetræk: Fast tandhjulsudveksling i box. Tandantal for: 13. Tandantal bag: 20. Hjul 10″ (Scootermodel).

TU-M 38 HMW, østrigsk. 50N

Indsugningskanal S-formet. Diameter 7,5 mm +/- 0,3 mm med en tragtformet udvidelse til siderne i cylinderfladen.

Kan kontrolleres, når karburatoren og evt., tillige cylinderen aftages. Cylinderhøjden mellem de to flanger: 74 mm.

Karburator: Dell´orto (dyse 63). Kædetræk. Tandantal for: 14. Tandantal bag : 33. Hjul: 26″. Godk. tilbagekaldt 3.10

1959.

TU-M 38A HMV. Jyden A/S.

Indsugningskanalen er forsynet med en hård stålbøsning med hul af diameter 5,5 mm, – 0,1 mm. Bøsningen er fastholdt

med en skjult fjederring. Kan kontrolleres, når karburatoren aftages.

TU-M 39 Totaco II

Skylleportene er trapezformede 11,0 mm +/- 0,5 x 4 mm +/- 0,1 mm. Sidstnævnte mål på det bredeste sted. Kan

kontrolleres, når cylinderen aftages. Cylinderhøjden mellem to flanger: 96 mm. Boring: 38 mm. Karburator:

Dèll’orto (dyse 6 4). Kædetræk. Tandantal for: 12. Tandantal bag: 46. Hjul: 24″

TU-M 40 B.F.C.

Indsugningsporten er en ligesidet trekant med sidelinie 10 mm, utilgængelig på grund af krum indsugningskanal.

Skylleportene 7 x 12 mm. Udstødningsporten 15 x 18 mm. Kan kontrolleres, når cylinderen aftages. Rulletræk på

forhjul. Drivrullediameter: 40 – 50 mm.

TU-M 41 Rex – 504.

Indsugningsporten forsynet med indstøbt hård stålbøsning med hul af diameter 5,8 mm + 0,2 mm. Kan kontrolleres,

når karburatoren aftages. Højden på cylinderen mellem de to flanger: 56,5 mm. Boring: 40 mm. Karburator: Pallas F

8/9. Stempel sidelængde: 44 mm. Tandantal for: 12. Tand -antal bag: 28. Leveres også med kileremtræk. Godk.

tilbagekaldt den 20.6. 1960.

TU-M 42 Derby.

Indsugningsporten cirku1ær med d iameter 12 mm. Større indsugningsdiameter giver ikke forøget hastighed.

Skylleporte tone 12 x 3,3 +/- 0,1 min. Højden på cylinderen mellem de to flanger: 70 mm. Boring: 40 mm,

Karburator: Dell’orto (dyse 60) – Stempel sidelængde: 50 mm. Lev. med I gear:

Kæ detræk og kilerem. Lev. med 2 gear: Friktionsrulle og kædetræk. Fabrikationen ophørt – fabrikanten har erklæret

og er villig til at ombytte de cylindre. der ikke er udført i overensstemmelse med godk. Gælder også for TU-M 11.

TU-M 43 Rex, tysk FM 50.

Indsugningsporten er forsynet med indstøbt hård stålbøsning med hul af diameter 7,5 mm + 0,2 mm. Kan

kontrolleres når karburatoren aftages. Cylinderhøjde mellem de to flanger: 76 mm. Boring: 40,5 mm. Karburator:

Dell’orto (dyse 66). Stempel sidelængde: 45 mm. Pindhøjde fra underkant pind til underkant skørt: 15 mm.

Kædetræk. Tandantal for

Tandantal bag 54. Motoren leveres også med kileremtræk. Hjul: 26″. Godk. tilbagekaldt den 20.6. 1960.

TU-M 44 Puch, østrigsk, MS 50

Indsugningsporten forsynet med en indsvejset hård stålbøsning med hul af diameter enten 6,7 mm + 0,1 eller 6,6

mm + 0,2. Kan kontrolleres, når karburatoren aftages. Cylinder- højde mellem de to flanger: 68 mm. Boring: 38

mm. Stemplets sidelængde 51,5 mm. Pindhøjde fra underkant pind til under kant skørt 29 mm. Stemplet forsynet

med udskæringer i linje med stempelpinden på 18 x 25 mm. Karburator: Bing (dyse 56). Fra serienummer 6052601 –

6052670 og fra 6102100 – 6102150 kan der fra grossisten være drejet 2 – 3 mm af stemplets skørt. Kædetræk, 2 gea r.

Tandantal for: 10. Tandantal bag: 34

Hjul 23″. Godk. tilbagekaldt den 2.9.1961.

TU-M 44 R Puch, østrigsk, MS 50 L

Som reservedelscylindre til brug ved reparation af motor, godkendt under TU-M 44, kan, uanset at

typegodkendelsen er tilbagekaldt, udleveres cylindre mærket TU-M 44 B, forsynet med en hård stålbøsning med hul

af diameter 5,7 +/- 0,1 mm og længde 17 mm. Bøsningen fastsvejset til cylinderen. Fra 25.11 1965 ændret til 6×0

+/- 0,05 mm. Bøsningen kan kontrolleres, når karburatoren aftages.

TU-M 45 B.F.C.

Indsugningsporten 4,8 mm +/- 0,2 mm x 14,0 mm +/- 0,5 mm utilgængelig p.g.a. S -formet indsugningskanal. Kan

kontrolleres ved at aftage cylinderen. Skylleporte: 7 x 13 mm.

Højden mellem de to cylinderflanger: 75,5 mm. Boring: 39,5 mm. Stempel sidelæn gde: 49 mm. Kædetræk, 2 gear.

Tandantal: 13 eller 11. Tandantal bag: 28, Hjul: 24″. Godk. tilbagekaldt den 3.5. 1961. Sidste motor: 204567.

TU-M 46 Itom- Tourist.

Indsugningsporten forsynet med en fastsvejset hård stålbøsning med hul af diameter 5,5 mm +/- 0,1 mm.

Cylinderhøjde fra nederste flange til øverste kant af cylinderen: 67 mm. Topstykket har reces som cylinderen går op

i. Boring: 39 mm, Rulletræk på baghjul. Drivrullediameter: 42,5 mm, Hjul: 28″. Godk. tilbagekaldt den 30.1. 1959.

TU-M 47(A). Zündapp, tysk .

Indsugningsrør S-formet og forsynet med indstøbt bøsning med hul af diameter 6,0 mm + 0,2 – 0,0. Bøsningen er

utilgængelig ved, at de to skruer, der fastholder røret til cylinderen, er tilsvejset og godkendelsesmærket indpræget i

svejsningen. Kan kontrolleres ved at efterse, om godkendelsesmærket er urørt. Cylinderhøjden mellem de to flanger:

68 mm. Boring: 39 mm. Stempel sidelængde: 46 mm. Kædetræk, 2 gear. Tandantal for: 12. Tandantal bag: 48. Hjul:

23″. Godk. tilbagekaldt den 26.2. 19×9. Sid ste motor: 79.972. Jm. har tilladt fremstill. og salg af indtil 400 motorer

af pgl. type, når disse forsynes med TU-M 47 A.

TU-M 48 Rex, tysk. FM 40

Indsugningskanalen forsynet med indstøbt hård stålbøsning med hul af diameter 8,0 mm +/- 0,1. Kan kontrolleres,

når karburatoren aftages, Cylinderhøjden mellem de to flanger: 75,5 mm 0,5 mm. Boring: 38 mm. Karburator: Pallas

(dyse

52). Kædetræk. Tandantal for: 12. Tandantal bag: 54. Hjul 26″. Leveres også med kileremtræk. Remskive for: 85

mmØ, Remskive bag: 370 mmØ. Hjulstørrelse: 26″. Godk, tilbage kaldt den 20.6. 1960.

TU-M 49 Rex – FM 43

Indsugningskanalen forsynet med indstøbt hård bøsning med hul af diameter 8,0 mm +/- 0,1 mm. Kan kontrolleres

når karburatoren aftages. Cylinderhøjde mellem de to flanger:

36 mm. Boring: 38 mm. Karburator: Pallas F 8/9 (dyse 47). Kædetræk. Tandantal for: 12. Tandantal. bag: 54. Hjul:

26″. Leveres også med kileremtræk. Remskive for: 85 mmØ . Remskive bag: 370 mmØ. Hjul: 26″.

TU-M 50 Teknik- M 55

Indsugningsporten cirkulær, d iameter 6,0 mm, og utilgængelig p.g.a. S -formet indsugningskanal, hvis sidste del er

vinkelret på cylinderen, Kan kontrolleres, når cylinderen aftages. Typegodkendelsen tilbagekaldt fra 16.2. 1957 fra

motornr. 44.150. Cylinderhøjde mellem de to flanger:

70,2 mm. Boring: 42 mm. Kædetræk, 2 gear. Leveres også med rulletræk på forhjul. Drivrullediameter: 40 mm.

Hjul: 26 “.

TU-M 51 Teknik – TM

Indsugningskanalen cirkulær, diameter 6,0 mm og utilgængelig p.g.a. S -formet indsugningskanal, hvis sidste del er

vinkelret på cylinderen. Cylinderhøjde mellem de to flanger: 70,2 mm. Boring: 42 mm. Karburator: Pallas (dyse 65).

Rulletræk på forhjul, drivrullediameter: 40 mm. Hjul: 26″. (Estlander).

TU-M 52 Innocenti, Lambretta, italiensk .

Indsugningsrør krumt og forsynet med en indstøbt bøsning med hul af diameter 5,3 mm +/- 0,1. Bøsningen er

utilgængelig ved, at de to skruer, der fastholder røret til cylin deren, er tilsvejset og godkendelsesmærket indpræget i

svejsningen. Kan kontrolleres ved at efterse, om godkendelsesmærket er urørt. Cylinderhøjde mellem de to flanger:

67,5 mm. Boring 40 mm. Skylleporte: 6 x 14 mm. Udfræsninger i stempelskørtet i linie med stempelpinden.

Karburator: Dell‘orto (dyse 61J. Kædetræk, 2 gear. Tandantal for: 12, Tandantal bag: 48. Hjul: 2 6″.

TU-M 53 Heinckel, tysk

Indsugningsrør krumt og forsynet med en indstøbt bøsning med hul af diameter 5,6 cm +/- 0,1. Bøsningen er

utilgængelig ved, at de to skruer, der fastholder røret til cylinderen, er tilsvejset og godkendelsesmærket indpræget i

svejsningen. Kan kontrolleres ved at efterse, om godkendelses- mærket er urørt. Cylinderhøjde mellem de to flanger:

88,4 mm. Boring: 39 mm. Kædetræk, 2 gear. Tandantal for: 9, Tandantal bag: 19. Hjul: 23″.

TU-M 54 Udgået.

TU-M 55 S.C.O.

Indsugningskanalen forsynet med en hård stålbøsning med hul af diameter 5,2 +/- 0,1. Hulkanten er afrundet. På de

tidligere modeller er bøsningen indstøbt i cylinderen. På de senere modeller er bøsningen fastholdt med en skjult

fjederring. Kan kontrolleres, når karburatoren aftages. Cylinderhøjde mellem de to flanger: 66,5 mm. Boring: 39

rim.

Stempel sidelængde: 47 mm. Stemplet er forsynet med udskæringer i siden i linie med stempelpinden. I Ca. 2000

motorer er stemplet desuden forsynet med en udskæring i skør tet ud for indsugningskanalen. Men stemplets

sidelængde målt i denne udskæring skal være 47 mm. Kædetræk, 2 gear. Tandantal for: 13. Tandantal bag: 52. Hjul:

24″. Fra motornr. 104076 er indsugningskanalen ændret til 5,9 mm 0,1 mm.

TU-M 56 DKW. Hummel, tysk

Indsugningskanalen forsynet med et fastsvejset hårdt stål- rør med indvendig diameter 6,0 min +/- 0,1. Kan

kontrolleres, når karburatoren aftages. Cylinderhøjde mellem de to flanger: 71 mm, Boring: 40 mm. Karburator Bing

1,’9/15 (dyse 48). Stempel sidelængde: 50 mm. Pin dhøjde: Midte pind til stempel underkant: ca. 19 mm, Kædetræk,

3 gear. Tandantal for: 11. Tandantal bag: 33. Hjul: 23″.

TU-M57 B.F.C. type 100

Indsugningsporten 4,8 mm +/- 0,2 mm. x 14,0 +/- 0,5 mm og utilgængelig ved S -formet indsugningskanal.

Skylleporte: 7 x 13 mm. Cylinderhøjde mellem de to flanger: 75,5 mm. Boring: 39,5 mm. Stempel sidelængde: 49

mm. Kædetræk,

2 gear. Tandantal for: 13. Tandantal bag: 28. Hjul: 24″.

TU-M 58 Derby, type MG 11 og MG 12

Cylinderen forsynet med foring. Skylleporte: 13 x 3,3 mm

+/- 0,1 mm. Fra motornr. 87950 er skylleportene cirkelrunde 8,2 mm boret skråt gennem cylinderforingen. Type

MG 11, ét gear. Type MG 12, to gear. Kædehjul for: 10 tænder. Kædehjul bag: 34 tænder. Stempel totallængde:

49,5 mm. Af and pind underkant til stempel underkant: 19 mm. Indsugningsåbning 12 mm. (Evt. 10 mm).

Hastighedsbegrænsningen ligger i skylleportene. Godk. tilbagekaldt den 29,8. 1960. Sidst udleverede motornr.

93295. Ministeriet har tilladt, at fabrikken leverer 1000 motorer af mærket TUM 58 med løbende produktionsnr.

93295 til 94294 på betingelse af, at gearingsforholdet ændres således, at tandhjul for har 10 tænder, og tandhjul bag

har 40 tænder. Cylinder mærket TUM 111 må anvendes som reservedele ved reparation af motorer godk. under T UM

58 på betingelse af, at gearingsforholdet ændres således, at tandantal for højst må være:

10 tænder. Tandantal bag: mindst 40 tænder. Baghjulsstørrelse må højst være 24″. Tilladelsen forudsætter, at der i

øvrigt ikke er foretaget ændringer af de under TU-M58 godk. motorer.

TU-M59 Udgået.

TU-M60 Teknik (M 57) første modeller

Indsugningskana1en og porten cirkulær med diameter 6,0 mm

+ 0,0 – 0,1 og utilgængelig ved, at de to skruer, der fastholder et L -formet indsugningsrør til cylinderen, er tilsvejset

og godkendelsesmærket indpræget i svejsningen. Kan kontrolleres ved at efterse, om godkendelsesmærket er urørt

eller ved at aftage cylinderen. Godk. tilbagekaldt

d.10.4. 1959.

Senere modeller:

Indsugningskanalen forsynet med en hård stålbøsning med hul af diameter 6,0 mm +0,0 – -0,1. Bøsningen er fastholdt

med en skjult fjederring. Kan kontrolleres, når karburatoren aftages. Cylinderhøjden mellem de to flanger:

70 mm. Boring: 42 mm. Stempel sidelængde: 46,5 mm. Afstand underkant pind til underkant stempel : 9,5 mm.

Kædetræk, 2 gear. Tandantal for: 14. Tandantal bag: 34. Hjulstørrelse: 26″.

TU-M61 Sachs. tysk

Indsugningskanal forsynet med er hård stålbøsning med hul af diameter 7,0 mm +/- 0,1 mm. Bøsningen er fastholdt

med en skjult fjederring. Højden mellem cylinderens to flanger: 70 mm. Boring 38 mm. Stempel sidelængde 50 mm.

Kædetræk, 2 gear. Tandantal for: 12. Tandantal bag: 28. Hjulstørrelse: 24″.

Importør: Smith & Co. A/S TU-M61 R

Fabrikat: SACHS Type: 50/2.

Boring: 38 mm Slagl. 42 mm Vol 48 cm3

Godkendelsesnr. TU-M61 R. “R” er indpræget i cylinder flangen nedenfor og umiddel bart efter TU -M61.

Begrænsningsbøsningen er en hærdet stålbøsning indpresset i cylinderens indsugningskanal og fastholdt af en skjult

fjederring, diameter 7,0 +1+ 0,1 mm. Stemplets totallæng de: 54 mm. Sidelængde: 50 mm. Afstand midte

stempelpind til stempel underkant: 22 mm. Stemplet er i linie med stempelpinden forsynet med indskæringer af

bredde 15 mm.

Højden er begrænset af en cirkelbue, der har stempelpindens midte som centru m og radius 11,4 mm. Karburator:

Bing. Lysning 8,5 mm. Motoren må kun anvendes i originale stel af fabrikat Smith & Co. A/S., og kun i forbindelse

med nedenfor beskrevne transmission: Krankmotor med kædetræk til

baghjul, 2 gear. Kædehjul på motor: Højst 10 tænder. Kæde hjul bag: Mindst 28 tænder. Hjulstørrelse: 24″. Mindste

tilladte totaludvekslingsforhold: 19

TU-M62 Diesella

Indsugningskanalen forsynet med en hård stålbøsning med hul af diameter 8 mm +/- 0,1. Bøsningen er fastholdt

med en skjult fjederring. Kan kontrolleres, når karburatoren aftages. Stempel totallængde: 51,0 mm. Sidelængde:

Ca. 46,2 mm. Pindhøjde: Stempel underkant til pindmidte

23,7 mm, Cylinderhøjde: Flangeafstand Ca. 72 mm, Godk. tilbagekaldt d. 26.6. 1962.

TU-M63 Demm. italiensk

Mærket er indstøbt forneden på cylinderens venstre side. Indsugningskanalen forsynet med en hård stålbøsning med

hul af diameter 5,1 mm + 0,1 mm. Kan kontrolleres, når karburatoren aftages. Cylinderhøjde: Flangeafstand 60,5

mm.

Boring: 40 mm. Kædetræk, 3 gear . Tandantal for: 12. Tandantal bag: 40. Hjul: 24″. TU-Mmærket er indstøbt

forneden på cylinderens venstre side. Ca. 20 cylindre er forsynet med hærdet indsugningsstuds med hul af diameter

5,3 +/- 0,1 mm. Skruerne, der holder studsen, er tilsvejset.

TU-M64 Velo Solex. franskdansk

Mærket er indstøbt forneden på cylinderen modsat karbura toren. Hastighedsbegrænsningen ligger i hele motorens

konstruktion.

TU-M65 F.B. Minarelli. italiensk

Indsugningskanalen forsynet med en hård stålbøsning med hul af diameter 5,5 mm +/- 0,1 min. Bøsningen er

fastholdt med en skjult fjederring. Kan kontrolleres, når karburatoren aftages. Kan anvendes på cykel af fabrikat:

Everton. Udskæring i skørt ud for skyllekanaler. Afstand stempel pind underkant til stempel underkant: Ca. 15 mm.

2 eller 3 gear. Godk. tilbagekaldt den 21.6. 1962.

TU-M66 Estlander. EM l00, 2

Mærkningen er indstøbt forneden på cylinderen. Indsug ningskanalen forsynet med en hård stålbøsning med hul af

diameter 8,0 mm + 0,0 – 0,1 mm, og motoren forsynet med blæser til køling. Kan anvendes på cykel af fabrikat:

Estlander 220, scootermodel ‘Libelle’. Cylinderhøjde mellem de to flanger: 75 mm. Boring: 39,5 mm.

Skyllekanaler: 5,7x 14 mm. Stempel sidelængde: 51,3 mm. Kædetræk, 2 gear. Tand. antal for: 13. Tandanta l bag:

28. Hjul: 300 X 8. Motoren forsynet med blæserkøling.

.TU-M67 Estlander, EM l00, A1. A 1.

Mærkningen er indstøbt forneden på cylinderen. Indsug ningskanalen forsynet med en hård stålbøsning med hul af

diameter 6,0 mm + 0,0 – – 0,1 mm. Cylinderhøjde mellem de to flanger: 75 mm. Boring: 39,5 mm. Skyllekanaler:

5,7 x 14 mm. Stempel sidelængde: 51,3 mm. Kædetræk, 2 gear.

Tandantal for: 12. Tandantal bag: 46. Hjul: 24″.

TU-M68 Estlander. FM 125, A 2.

Mærkningen er indstøbt forneden på cylinderen. Indsu gningskanalen forsynet med en hård stålbøsning med hul af

diameter 5,8 mm + 0,0 – 0,1 mm. Cylinderhøjde mellem de to flanger: 76 mm. Skyllekanaler: 5,7 x 14 mm. Boring:

39,5 mm. Karburator: Dell’orto (dyse 52). Sidelængde stem pel: 51,3 mm. Kædetræk, 2 ge ar. 11 tænder for og 28

tænder bag. Hjul: 24″.

TU-M69 S.C.O., (se TU-M102).

Indsugningskanalen forsynet med en hård stålbøsning med hul af diameter 6,8 mm +/- 0,1 mm. Bøsningen er

fastholdt med en skjult fjederring. Kan kontrolleres, når karburatoren aftages. Stemplet er forsynet med udskæring

ud mod indsugningsåbningen på Ca. 16 x 3 mm. (Oplyst af fabrikanten). Topstykkets støbenr. 1342. Antydning af

anlægs flade: 0,1 -0,3 mm. Fra motornr. 32786 er indsugningskanalen ændret til 6,0 +/- 0,1 mm. Til reparation af

TU-M69 kan anvendes cylinder mærket TU-M102. Godk. tilbagekaldt den 26.6. 1962.

TU-M70 Derby

Skylleportene er cirkelrunde med diameter 8,2 mm +/-

0,1 mm, boret skråt gennem cylinderforingen. Kan kontrolleres, når cylinderen aftages. Stempel totallængde:

49,5 mm. Pindhøjde: Pind underkant til stempel underkant:

19 mm. Ingen udskæringer i stempelunderkant.

TU-M 71 Diesella.

Indsugningskanalen forsynet med en hård stålbøsning med hul af diameter 6,2 mm +0,0 – -0,1 mm. Bøsningen er

fastholdt med en skjult fjederring. Kan kontrolleres, når karburatoren aftages. Godk. tilbagekaldt den 14.2. 1961.

TU-M 72 Mi-Val. italiensk

Indsugningskanalen er forsynet med en hård stålbøsning med hul af diameter 5,4 mm + 0,05 mm. Bøsningen er fastholdt

med en skjult fjederring. Kan kontrolleres, når karburatoren aftages.

TU-M 73 Husquarna, svensk

Indsugningskanalen i krumtaphuset er forsynet med en hård stålbøsning med hul af diameter 5,0 mm 0,0 – -0,1 mm.

Bøsningen er fastholdt med en skjult fjederring. Kan kontrolleres, når karburatoren aftages. Kædetræk og 2 gear.

TU-M 74 Franco Morini. italiensk.

Indsugningskanalen forsynet med en hård stålbøsning med hul af diameter 5,2 mm +/- 0,1 mm. Bøsningen er

fastholdt med en skjult fjederring. Kan kontrolleres, når karburatoren aftages. Kædetræk og 2 gear.

TU-M 75 Mobylette

Importør/Fabrikat: Fa. Knud Madsen,

Fabrikat: Motobecane Mobylette

Type: B.G. og A.V.

Boring: 39 mm.

Slaglængde: 41,8 mm.

Slagvolumen: 50 cm3

Godkendelsesnummer: TU-M 75

Begrænsningsbøsningen er en hærdet stålbøs ning, der er anbragt i cylinderens indsugningskanal; diameter: 7 + 0

mm.

Stemplets underkant er i linie vinkelret på stempelpinden forsynet med en indskæring af bredde 7 mm. og højde 5

mm.

Stemplets sidelængde: 50 mm. Stemplets totallængde: 53 mm. Afstand midte stempelpind til underkant stempel: 28

mm.

Karburator: Gurtner. Motoren må kun anvendes i originale stel af fabrikat Mobylette, og kun i forbindelse med en af

de nedenfor beskrevne transmissioner:

Transmission I II III IV V

Karburatorlysning :mm 9 9 10 10 10

Remskivediameter, middel (motor): mm 53 54,5 54,5 54,5 53

Remskivediameter, middel (mellem/rulleaksel ): mm 137,3 205 205 205 205

Kædehjul (mellemak sel) : antal tænder – – 11 11 11 11

Kædehjul (baghjul): antal tænder – 52 56 58 54

Rullediameter: mm 90 – – – –

Hjulstørrelse: 24″ 23″ 23″x2,0 600×50 23″x2,00

Mindste tilladte totaludvekslingsforhold 17½ 18 18½ 18 19½

TU-M 76 ILO. tysk type G50 2 eller 3 gear)

Indsugningskanalen forsynet med en indstøbt hård stålbøsning med hul af diameter 6,5 .+/- 0,1 mm. Kan

kontrolleres, når karburatoren aftages. Boring: 38 mm. Slaglængde: 43 mm.

TU-M 76 A Se TU-M 76

TU-M 77 Diesella. Se TU-M 131

Indsugningskanalen forsynet med en hård stålbøsning med hul af diameter 6,8 mm .+ 0,0 – -0,1 mm. Bøsningen er

fastholdt med en skjult fjederring. Kan kontrolleres, når karburatoren aftages. Boring: 40 mm. Slaglængde, 40 mm,

Kædetræk og kilerem.

TU-M 78 Rex, tysk

Indsugningskanalen forsynet med en indstøbt hård stålbøsning med hul af diameter 5,8 mm +/- 0,1 mm. Kan

kontrolleres, når karburatoren aftages. Boring: 40 mm. Slaglæng de: 39 mm. Kædetræk med 2 gear. Godk. er

tilbagekaldt den 24.8. 1961. Sidst udleverede motornr. 730162.

TU-M 79 DEMM – Diesella

Indsugningskanalen forsynet med en hård stålbøsning med hul af diameter 7,0 mm +/- 0,1 mm. Bøsningen er

fastholdt med en skjult fjederring. Kan kontrolleres, når karburatoren aftages. Boring: 40 mm. Slaglængde: 39 mm.

Transmission: 2 eller 3 gear, (type DEMM 2M 1960).

TU-M 80 Velo Solex

Importør: Københavns Cykelfabrik A/S (Hamlet). Fabrikat: Velo Solex.

Boring: 39,5 mm. Slaglængde: 40 mm. Volumen: 49 cm3. Indsugningskanal: 5,8 mm. Stempel: Sidelængde 50,5

mm. Pindhøjde: Stempelpinds underkant til stempel underkant:

26,3 mm. Cylinder flangeafstand: 86,2 mm + 1,7 mm anlægs – flade. Topstykke: 2,5 – 3,0 mm anlægsflade.

Hastigheds- begrænsningen ligger i hele motorens konstruktion.

Importør: Københavns Cykelfabrik A/S (Hamlet).

Fabrikat: Velo Solex. Type: 3800 og Micron. Boring: 39,5 mm. Slaglængde: 40 mm. Volumen: 49 cm3.

Godkendelsesnr. TU-M 80 A. Indstøbt i cylinder og krumtaphus. Hastighedsbegrænsningen ligger i hele motorens

konstruktion.

Indsugningskanalens diameter højst 8,0 mm . 0,05 mm. Stemplets sidelængde: 49,5 mm. Stemplets totallængde:

52,8 mm. Afstand midte stempelpind til stempel underkant:

31,5 mm. Stemplet er i siden forsynet med cirkulære udskæringer med diameter 11 mm og centrum. i højde 18 mm

målt fra stemplets underkant. Karburator: Velo Solex. Lysning 8 mm. Motoren må kun anvendes i originale stel af

fabrikat Velo Solex samt Micron (scootertype) og kun med nedenfor beskrevne transmission:

Velo Solex: Rulletræk på forhjul, 1 gear. Drivrulle: Højst 41 mmØ. Hjulstørrelse: 19″. Mindste till. udveksling: 13.

Velo Solex, Micron. (Scootertype). Rulletrak på forhjul, 1 gear. Drivrulle: Højst 38 mm . Hjulstørrelse: Højst

305 mmØ. Udveksling: Mindst 7.6. Radiostøjdæmpning: P&T Typegodkendelsesnr. 201301.

TU-M 81 Tomas. Jugoslavisk.

Indsugningskanalen forsynet med en indsvejset hård stålbøsning med hul af diameter 6,7 mm +/- 0,1 mm, Boring:

8 mm. Slaglængde: 43 mm, Kædetræk og 2 gear. Godk. til bagekaldt den 6.9. 1961.

TU-M 82 Derby

Indsugningskanalen forsynet med en indstøbt hård stålbøsning med hul af diameter 7,5 mm +/- 0,1 mm. Stempel

totallængde: 50 mm. Pindhøjde, s tempel underkant til underkant. Pind: 16,5 mm. Skylleporte: 10 mmØ. Stempel.

underkant uden indskæringer. Kan anvendes på stel af fabrikat I.C.N. Boring, 39 mm, Slaglængde: 40 mm.

Kædetræk med 2 gear. Godk. tilbagekaldt den 24.8. 1961. Sidste motornr. 1005 52. Cylindre, mrk. TU-M 111 må

anvendes som reservedele ved

reparation af motorer, godk. under TU-M 82 på betingelse af, at motorens forreste kædehjul højst må være forsynet

med 10 tænder og bageste kædehjul mindst skal være forsy net med 40 tænder og hjul størrelsen højst 24″.

Tilladelsen forudsætter, at der i øvrigt ikke foretages ændringer af de under TU -M 82 godk. motorer.

TU-M 83 Zweirad-Union. tysk

Indsugningskanalen forsynet med en hård stålbøsning med hul af diameter 5,8 mm +/- 0,1 mm. Bøsningen er

fastholdt med en skjult fjederring. Boring: 40 mm. Slaglængde 39 mm, 2 eller 3 gear.

TU-M 84 Zündapp. tysk

Indsugningskanalen forsynet med en indklæbet hård stålbøsning med hul af diameter 6,1 mm +/ – 0,1 mm. Kanalen

har samme tværsnit mellem bøsningen og cylinderfladen. Kan kontrolleres, når karburatoren aftages. Højde fra

flange il top: 63 mm. Boring: 39 mm. Slaglængde: 42 mm. Stempels totallængde, 51,5 mm. Stempels sidelængde:

46 mm. I stemplets underkant i linie med stempelpinden er der en 6 mm. x 12 mm udskæring. Kædetræk med

kobling og 2 gear. Fra motornr. 80001 – 80800 er fra fabrikken afdrejet 1 mm på cylinderflangen.

TU-M 85 Zündapp, tysk.

Indsugningskanalen forsynet med en indklæbet hård stålbøsning med hul af diameter 6,6 mm +/- 0,1 mm. Kanalen

har samme tværsnit mellem bøsningen og cylinderfladen. Kan kontrolleres, når karburatoren aftages. Boring: 39

mm..

Slaglængde: 42 mm. Kædetræk med kobling og 2 gear.

TU-M 86 ABG, Velo-Vap. fransk

Indsugning gennem krumtapakslen, som er forsynet med en centrifugalaktiveret, fjederstyret anordning til

afspærring af indsugningsgassen. Krumtapakslens slag skal være mærket “VV 30”. Kan kun kontrolleres, når

motoren adskilles helt. Drivrullediameter 46 mm. Må kun anvendes over forhjulet på særligt stel af fabr ikat A86,

Velo-Vap, som på kronrøret skal være mærket TU -M 86.

TU-M 87 Zündapp. Combimot. tysk

Motoren forsynet med S-formet indsugningsrør mellem cylinder og karburator. I indsugningsrøret er anbragt en

tætsluttende bøsning med hul af diameter 5,5 mm +/- 0,1 mm. Foruden på cylinder og krumtaphus skal

godkendelsesmærket være anbragt to gange i én linie på indsugningsrørets lige del.

TU-M 88 Derby Ferrari. (ændret udførelse).

indsugningskanalen forsynet med en hård stålbøsning med # hul af diameter 7,0 mm +/- 0,1 mm. Bøsningen

indstøbt i cylindergodset. Bøsningen kan kontrolleres, når karburatoren aftages. Indsugningskanalen skal i hele sin

længde have samme dimension som hullet i bøsningen, bortset fra en 45 graders rejfning af dybde ikke over 0,5 mm

ved cylinderfladen. Skylleportene højst 11 x 6 mm afrundet i

hjørnerne med 3 mm radius. Afstanden fra stempelpindens midte til stemplets underkant 22,5 mm. Stemplets

underkant uden indskæringer. Cylinder mrk. TU-M 111 må anvendes ved reparation af motorer, godk. under TU-N

88 på betingelse af at gearingsforholdet ændres således, at motorens kædehjul højst må være forsynet med 10 tænder

og baghjulets kædehjul mindst skal være forsynet med 40 tænder, og baghjulsstørrelsen må højst være 24″.

Tilladelsen forudsætte r, at der i øvrigt ikke er foretaget ændringer af de under TU-M 88 godkendte motorer.

TU-M 89 Rex. FM 50. 1 L. tysk.

Indsugningskanalen forsynet med en hård stålbøsning med hul af diameter 6,3 mm +/- 0,1 mm. Bøsningen indstøbt i

cylindergodset. Bøsningen kan kontrolleres, når karburatoren aftages. Indsugningskanalen skal i hele sin længde

have samme dimension som hullet i bøsningen. Fra 3.6. 1964 ændret til 6,6 mm +/- 0,1 mm. Afstanden fra

stempelpindens midte til stemplets underkant 20,0 mm +/- 0,1 mm. Stemplets underkant uden indskæringer.

TU-M 90 F.B. Minarelli, italiensk

Indsugningskanalen forsynet med en hård stålbøsning med hul af diameter 5,4 mm +/- 0,1 mm. Bøsningen er

fastholdt med en skjult fjederring. Bøsningen kan kontrolleres, når karburatoren aftages. Afstanden fra

stempelpindens midte til stemplets underkant 24,0 mm. Stemplets underkant uden indskæringer ud for

indsugningsporten.

TU-M 91 Puch. MS 50 V og VS 50L. østrigsk

Indsugningskanalen forsynet med en hård stålbøsning med hul af diameter 5,7 mm +/- 0,1 mm og længde 17 mm.

Bøsningen fastsvejset i cylinderen. Fra 25.11. 1965 ændret til 6,0 +/ – 0,05 mm. Bøsningen kan kontrolleres, når

karburatoren aftages. Afstanden fra stempelpindens midte til stemplets underkant 29,0 mm +/- 0,1 mm. Stemplets

underkant uden indskæringer ud for indsugningsporten.

TU-M 91 Puch. VS 50 Sport, østrigsk

Se Puch HS 50 V og VS 50 L.

TU-M 92 Tomas, jugoslavisk

Indsugningskanalen forsynet med en hård stålbøsning med hul af diameter 5,9 mm + 0 mm og længde 10 mm.

Bøsningen er skruet i cylinderen og fastsvejset. Bøsningen kan kontrolleres, når karburatoren aftages. Afstanden fra

stempel- pindens midte til stemplets underkant 29,0 mm +/- 0,1 mm, Stemplets underkant uden indskæringer ud for

indsugnings- porten. Godk. tilbagekaldt den 1.12. 1964. Sidst udleverede motornr. 320655.

TU-M 93 REX. PM 511. Piccolo. tysk

Indsugningskanalen forsynet med en hård stålbøsning med hul af diameter 6,6 mm +/- 0,1 mmØ . Bøsningen

indstøbt i cylindergodset. Bøsningen kan kontrolleres, når karburatoren aftages. Indsugningskanalen skal have

samme lysning fra bøsningen til indmundingen i cylinderfladen. Bøsningen rejfes med spidsen af et 10 mm bor.

Afstanden fra stempelpindens midte til stemplets underkant 20,0 mm +/- 0,1 mm. Stemplets underkant uden

indskæringer.

TU-M 94 Rex. FM 510. tysk.

Indsugningskanalen forsynet med en hård stålbøsning med hul af diameter 6,1 mm +/- 0,1 mm. Bøsningen indstøbt i

cylindergodset. Bøsningen kan kontrolleres, når karburatoren aftages. Indsugningskanalen skal i hele sin længde

have samme dimension som hullet i bøsningen. Afstanden fra stempelpindens midte til stemplets underkant 19 mm

0,1 mm. Stemplets underkant uden indskæringer. Godk. til bagekaldt d. 11.1,1963

TU-M 95 Derby Ferrari, (ændret udførelse).

Indsugningskanalen forsynet med en hård stålbøsning med hul af diameter 7,5 mm + 0 mm. Bøsningen indstøbt i

cylindergodset. Bøsningen kan kontrolleres, når karburatoren aftages. Indsugningskanalen skal i hele sin længde

have samme dimension som hullet i bøsningen, bortset fra en 45 gr. rejfning af dybde ikke over 0,5 mm ved

cylinderfladen. Skylle- portene højst 11 x 6 mm afrundet i hjørnerne med 3 mm radius. Afstanden fra

stempelpindens midte til stemplets underkant 22,5 mm. Stemplets underkant uden indskæringer. Motoren skal være

forsynet med blæserkøling. Cylindre, mrk. TU-M 111 må anvendes ved reparation af motorer, godk. under TU-M 95

på betingelse af, at gearingsforholdet ændres så ledes, at motorens kædehjul højst må være forsynet med 10 tænder

og baghjulets kædehjul mindst skal være forsynet med 40 tænder, og baghjulsstørrelsen højst må være 24″.

Tilladelsen forudsætter, at der i øvrigt ikke er foretaget ændringer af de under TU -M 95 godkendte motorer.

TU-M 96 Nummeret udgår.

TU-M 97 Nummeret udgår.

TU-M 98 Puch. MS 50. østrigsk.

Motoren må kun monteres i scootercykler af fabrikat Puch type DS50. indsugningsporten forsynet med en indsvejset

hård stålbøsning med hul af diameter enten 6,7 mmØ +/- 0,1 eller 6.6 mmØ +/ – 0,2. Kan kontrolleres, når

karburatoren aftages.

TU-M 99 F.B Minarelli, P3 – 48. italiensk

se TU-M 114.

Indsugningskanalen forsynet med en hård stålbøsning med hul af diameter 5,3 mm +/- 0,1 mm . Bøsningen

fastholdes af en 3,5 mmØ stålstift vinkelret på bøsningens akse, drevet ind i cy linderen udefra, således at den griber

ind i inddrejet rille i bøsningen. Låsestiftens yderste ende 5 mm under cylindergodsets overflade; hullet over stiften

tilsvejset i hele dybden. Bøsningen kan kontrolleres, når karburatoren aftages. Afstanden fra stempelpindens midte

til stemplets underkant skal være 21,0 mm. Stemplets under kant er i linie med stempelpinden forsynet med to

rektangulære udskæringer af højde 11,5 mm og bredde 16 mm.

TU-M 100 Diesella. 11,14 Special

Indsugningskanalen forsynet med en hård stålbøsning med hul af diameter højst 6,8 mm. Stålbøsningen fastholdt i

indsugningskanalen med en sprængring af fjederstål med rektangulært tværsnit. Bøsningen kan kontrolleres, når

karburatoren aftages. Afstanden fra stempelpindens midte til stemplets underkant 23,7 min, Topstykkets indvendige

højde 12,5 mm. Stemplets underkant uden indskæringer.

TU-M 101 JAWA. M 552. czekoslovakisk

Indsugningskanalen forsynet med en hård stålbøsning med hul af diameter højst 6,7 mm og længde 8,0 mm,

cylindrisk i hele længden. Bøsningen fastgjort i indsugningskanalen ved hjælp af en skjult fjederring. Bøsningen kan

kontrolleres, når karburatoren aftages. Afstanden fra stempelpindens midte til stemplets underkant 26 mm.

Stemplets underkant uden indskæringer ud for inds ugningsporten.

TU-M 102 Smith & Co. A/S. Odense S.C.O. 1-55

Indsugningskanalen forsynet med en hård stålbøsning med hul af diameter 6,2 mm 4+ 0,1 mm. Bøsningen fastholdt

i indsugningskanalen med en sprængring, og indsugningskana len skal i hele sit forløb gennem cylindervægen have

samme dimension. Bøsningen kan kontrolleres, når karburatoren aftages. Afstanden fra stempelpindens midte til

stemplets underkant 21 mm. Stemplets underkant uden indskæringer.

TU-M 103 Diesella. 11.14 Special.

Indsugningskanalen forsynet med en hård stålbøsning med hul af diameter højst 5,8 mm . Stå1bøsningen fastholdt i

indsugningskanalen med en sprængring af fjederstål med rektangulært tværsnit. Bøsningen kan kontrolleres, når

karburatoren aftages. Afstanden fra stempelpindens midte til stemplets underkant 23,7 mm. Topstykkets indvendige

højde 12 mm. Stemplets underkant uden indskæringer.

TU-M 104 Kamar. MR – 231. polsk

Indsugningskanalen forsynet med en hård stålbøsning med hul af diameter højst 5 mm . Bøsningen fastklæbet i

indsugningskanalen med Araldit. Fra 11.1. 1965 faststøbt i indsugningskanalen. Bøsningen kan kontrolleres, når

karburatoren aftages. Afstanden fra stempelpindens midte til stemplets underkant 28,0 mm. Stemplets underkant er

ud for skyllekanalerne forsynet med indskæringer af størrelse 15 x 15 mm.

TU-M 105 REX. FM 510 uden blæser, tysk, og REX FM 520 med blæser.. tysk.

Indsugningskanalen forsynet med en hård stålbøsning med hul af diameter højst 6,1 mm +/-0,1 mm . Bøsningen

fast- støbt i indsugningskanalen. Indsugningskanalen har i hele sit forløb gennem cylindervægen samme dimension.

Bøsningen kan kontrolleres, når karburatoren aftages. Afstanden fra stempelpindens midte til stemplets underkant 19

mm +/- 0,1 mm. Stemplets underkant uden indskæringer.

TU-M 106 Husqvarna. svensk

Cylinderens indsugningskanal forsynet med fastsvejset, hærdet stålbøsning med lysning af diameter højst 6,6 +/-0,2

mm. Indsugningskanalen skal i hele sit forløb gennem cylindervægen have samme dimension. Stemplets længde er

45 mm målt langs stempelsiden og 47,5 mm målt i stemplets midterakse. Afstand fra stempelpindens midte til

stemplets underkant: 17 mm. Stemplets underkant uden indskæringer.

TU-M 107 Kreidler

Importør: J. A. Hansen Motor A/S 8.3. 1965

Fabrikat: Kreidler

Type: Florett.

Boring: 40 mm.

Slaglængde: 39,5 cm.

Slagvolumen: 49 cm

Godkendelsesnr. TU-M 107

Se TU-M 130

Stålbøsning indstøbt i letmetalcylinderen; diameter 5,4 mm

4/+ 0,2 mm. Indsugningskanalen har i hele sit forløb samme dimension, bortset fra nødvendig afglatning ved

cylinderspejlet. Stemplets underkant er i linie med stempelpinden forsynet med 2 udskæringer af størrelse 21 x 8

mm. Stemplets sidelængde: 48 mm. Stemplets totallængde: 52 mm. Afstand midte stempelpind til underkant

stempel: 3 mm. Karburator: Bing med Kreidler støjfilter. Karburators lysning: 10 mm. Motoren må kun anvendes i

det originale Kreidler Florett stel og kun i forbindelse med den nedenfor beskrevne transmission. Montering:

Krankmotor med kædetræk til baghjul, 3 gear. Kædehjul på motor: Højs t 11 tænder. Kædehjul på baghjul: Mindst

36 tænder. Hjulstør relse 21″. Mindste tilladte totaludvekslingsforhold: l5½. Godkendelsesmærket bliver indstøbt

med fremspringende skrifttegn i cylinderflangens højre side under nederste cylinderribbe. Det indhugges tillige i

krumtaphuset højre side, hvor også motornummeret er anbragt.

TU-M 108 Monark Crescent

Importør: Poul Jørgensen & Co. 8.3. 1965

Fabrikat: Husqvarna.

Type: HVA 50 cc.

Boring 39 mm,

Slaglængde: 40 mm.

Slagvolumen: 48 cm3.

Stå1bøsning fastsvejset i cylinderens indsugningskanal; diameter 6,6 mm +/-0,2 mm. Indsugningskanalen har i hele

sit forløb samme dimension helt ind til cylinderspejlet. Stemplets underkant må ikke forsynes med indskæringer el –

ler lignende. Stemplets sidelængde: 45 mm. Stemplets totallængde : 47,5 mm, Afstand midte stempelpind til

underkant stempel: 17 cm. Karburator: Encarwi med Husqvarna lyddæmper. Karburators lysning: 10 mm. Motoren

må kun anvendes i originale stel af fabrikat Crescent eller Monark og kun i forbindelse med den nedenfor beskrevne

transmission. Krankmotor med kædetræk til baghjul, 2 eller 3 gear, med her uden blæserkøling.

Kædehjul på motor: Højst 14 tænder ) (Højst 14 tænder

Kædehjul på bag hjul: Mindst 34 tænder) (Mindst 26 tænder

eller

Hjulstørrelse: 23″ ) (20″

Mindste till. udveksling: 18.) (15

TU-M 109 Puch

Importør: O.E. Andersen, 18.11. 1964

Fabrikat: PUCH

Type: X 30

Boring: 38 mm.

Slaglængde: 43 mm.

Slagvolumen :49 cm3

Stålbøsning, der er fastsvejset i cylinderen; diameter 6,6 mm +/-0,05 mm. Bøsningens længde er 17 mm. Stemplets

underkant er i linie med stempelpinden forsynet med 2 udskæringer af højde ca. 13 mm og bredde Ca. 20 mm,

Stemplets sidelængde: 51,5 mm. Stemplets totallængde: 55 mm. Afstand midte stempelpind til underkant stempel:

29 mm, Karburator:

Bing. Karburators lysning: 11 mm. Motoren må kun anvendes i det originale PUCH X 30 stel og kun i forbindelse

med den nedenfor beskrevne transmission. Montering: Krankmotor

med kædetræk til baghjul, 2. gear. Blæserkøling. Kædehjul på motor: Højst 11 tænder. Kædehjul på baghjul: Mindst

34 tænder. Hjulstørrelse: Højst 23″. Mindste tilladte totaludvekslingsforhold: 17½.

TU-M 110 Puch

Importør: 0. E. Andersen 31.10.1966

Fabrikat: Puch

Boring: 38 mm.

Slaglængde: 43 mm

Slagvolumen: 49 cm3.

Godkendelsesnr. TU-M 110, er indpræge t i cylinderens højre side. Stålbøsning, der er fastsvejset i cylinderens

indsugningskanal; diameter: 6,8 +/- 0,05 miss. Stemplets underkant er i linie med stempelpinden forsynet med

indskæringer af bredde 20 mm og højde ca. 13 mm. Stemplet s side- længde: 51,5 mm. Stemplets totallængde: 55

mm. Afstand midte stempelpind til underkant stempel: 29 mm. Karburator: Bing. Karburators lysning: 12 mm.

Motoren må kun anvendes i originale stel af fabrikat Puch og kun i forbindelse med den nedenfor beskrevne

transmission: Montering:

Krankmotor (blæserkølet) med kædetræk til baghjul.

Gear 2 3 3 2 aut.

Steltype MS 50V DS 50 VZ 50P R.50

MS5O R5O VZ50

MV5O

VS 50 L

VS 50

Kædehjul på motor: Antal tænder højst 10 11 11 13

Kædehjul på baghjul: Antal tænder mindst. 35 31 40 31

Hjulstørrelse: 23″ 3.00 x 12″ 21″ Udvendig dæk diam: 470 mm.

Mindste tilladte totaludvekslingsforhold. 20 14 18 14,6

Cylindre, mærket TU-M 110, må tillige anvendes som reservedele ved reparation af motorer godkendt under TU-M

44, – 91, – 98 og – I09 på betingelse af, at motors og baghjuls kædehjul samtidig udskiftes, således at både motor og

transmission (herunder baghjulets diameter) er i overensstemmelse med TU-M 110.

TU-M 111 Derby

21/1. 1965

Fabrikant: Derby A/S

Fabrikat: DERBY

Boring: 39 mm.

Type: Ferrari

Slaglængde: 40 mm.

Slagvolumen: 49 cm3

Begrænsningsbøsningen er en hærdet stålbøsning, der er faststøbt i cylinderen, diameter 8,5 mm + 0,2 mm.

Stemplets underkant er uden indskæringer af nogen art. Stempel s idelængde: 46 mm. Stempel totallængde: 50 mm.

Afstand midte stempelpind til underkant stempel: 21,5 mm, Karburator: Dell´orto. Karburator lysning: 10 mm,

Motoren må kun anvendes i originale DERBY stel og kun i forbindelse med nedenfor beskrevne transmission:

Krankmotor med kæde. træk til baghjul, 2 gear. Kædehjul for: Højst 10 tænder. Kædehjul bag: Mindst 34 tænder.

Hjulstørrelse: Højst 24″, Mindst tilladte totaludvekslingsforhold: 20. Cylindre mærket TU -M 111 må anvendes som

reservedel til reparation al motorer mærket TU-M 82 på betingelse af, at gearingsforholdet ændres til: Tandantal for:

Højst 10 tænder. Tand – antal bag: Mindst 40 tænder. Hjulstørrelse højst 24″.

TU-M 112 Tomos

4.2.1965

Importør: Skandinavisk Reservedels Import A/S.

Fabrikat: TOMOS

Type: 3 P (2 gear) og T 3 P (3 gear)

Boring: 38 mm

Slaglængde: 43 mm.

Slagvolumen: 48,7 cm3.

Stålbøsning, der er fastskruet og derefter fastsvejset i cylinderen; diameter 5,2 mm +/- 0,05 mm. Stemplets underkant

er i linie med stempelpinden forsynet med 2 udskæringer af højde 11 min og bredde 20 mm. Stemplets

sidelængde:

49 mm, Stemplets totallængde: 52,5 mm. Afstand midte stempelpind til underkant stempel: 26,5 mm, Karburator:

Bing. Karburators lysning: 12 mm. Motoren må kun anvendes i de originale TOMOS 3 P stel og T 3 P stel og kun i

forbindelse med nedenfor beskrevne transmissioner.

3 P: Krankmotor med kædetræk til baghjulet. Kædehjul på motor: Højst 12 tænder. Kædehjul på baghjul: Mindst 34

tænder.

Hjulstørrelse: Højst 23″ Mindste till. udveksling: 16.

T 3 P: Krankmotor med kædetræk til baghjulet.

Kædehjul på motor: Højst 11 tænder,

Kædehjul på baghjul: Mindst 35 tænder,

Hjulstørrelse: Højst 23″.

Mindste till. udveksling: 16.

TU-M 113 N.S.U.

Importør: Firma Fred. Rasmussen 20.4. 1965.

Fabrikat: N.S.U.

Type: Quickly.

Boring: 40 mm.

Slaglængde: 39 mm.

Slagvolumen: 49 cm3

Stålbøsning, der er faststøbt i cylinderen; diameter 6,5 mm + 0,2 mm. Stemplets underkant er uden indskæringer af

nogen art. Stemplets sidelængde: 46 mm. Stemplets totallængde: 49 mm. Afsta nd midte stempelpind til underkant

stempel: 24 mm, Karburator: Bing. Karburators lysning: 8 mm. Motoren må kun anvendes i det originale N.S.U.

Quickly stel og kun i forbindelse med den nedenfor beskrevne transmission. Montering: Krankmotor med kædetræk

til baghjul, 2 gear. Kædehjul på motor: Højst 11 tænder. Kædehjul på baghjul: Mindst 36 tander. Hjulstørrelse:

Højst 23″, Mindste tilladte totaludvekslingsforhold: l7½.

TU-M 114 Everton

24.8. 1966

Importør: R.P. Egedesø A/S.

Fabrikat: F.B. Minarelli.

Type: P. 3-48, (3 gear), P.4 og Go-Go (4 gear).

Boring: 38 mm. Slagl: 42 mm. Vol: 48 cm3. Stålbøsningen, der er faststiftet og fastsvejset i cylinderens

indsugningskanal, har diameter: 5,8 + 0,1 mm. Stemplets underkant er i linie med stempelpinden forsynet med

indskæringer af bredde 16 mm og højde 11,5 mm. Stemplets sidelængde: 49 mm. Stemplets totallængde: 54 mm.

Afstand stempelpinds midte til underkant stempel: 21 mm.

Karburator: Dell´orto. Karburatorens lysning: 12 mm. Motoren må kun anvendes i originale stel af fabrikat Everton

og kun i forbindelse med en af de nedenfor beskrevne transmissioner: Montering: Krankmotor med kædetræk til

baghjul.

Blæserkøl. Fartkøl. Fartkøl. Fartkøl. Fartkøl.

Gear 3 3 3 4 4

Kædehjul på motor Højst: 11 td. 10 td. 10 td. 11 td. 12 td.

Kædehjul på baghjul Mindst: 40 td. 38 td. 40td. 40td. 36 td.

Hjulstørrelse Højst: 24″ 23″ 24″ 21″x2 75 430 mm

Mindst tilladt totaludveksling 19½ 20½ 21½ 19 16

Godkendelsesnummeret er i et mindre antal cylindere indpræget med særlige typer. Endv idere må cylindere, mrkt.

TU-M 114, anvendes som reservedele ved reparation af motorer, godkendt under TU-M 65 og TU-M 99, på

betingelse af, at motor- og baghjulskædehjul samtidig udskiftes, så ledes at både motor og transmission (herunder

baghjulets diameter) er i overensstemmelse med TU-M 114. Nærværende cirkulæreskrivelse annullerer biltilsynets

cirkulære – skrivelse af 9.8.1965, 18.4.1966 og 7.16.l966 vedrørende TU-M 114.

TU-M 115 Diesella

24.5.1965

Importør: A/S Diesella.

Fabrikat: Diesella

Type: 1114/17

Boring: 39,7 mm.

Slaglængde: 40 mm.

Slagvolumen: 49 cm3

(Cifrene 115 er indhugget; på cylinderens modsatte side skal tillige være indhugget navnet “Diesella” med særlige

typer.) Stålbøsning fastholdt i cylinderens indsugnings- kanal med en sprængring; diameter 6,7 +/- 0,1 mm.

Stemplets underkant må ikke forsynes med indskæringer eller lignende. Stemplets sidelængde: 46,2 mm. Stemplets

totallængde: 51 mm. Afstand midte stempelpind til underkant stempel: 23,7 mm. Karburator: Bing. Karburators

lysning: 10 mm. Motoren må kun anvendes i originale stel af fabrikat Diesella og kun i forbindelse med den

nedenfor beskrevne transmission: Montering: Krankmotor med kædetræk til baghjul.

Kædehjul på motor: Højst 11 tænder ) (Højst 12 tænder.

)eller(

Kædehjul på bag hjul: Mindst 40 tænder) (Mindst 44 tænder

Hjulstørrelse: Højst 24″

Mindste tilladte totaludvekslingsforhold: 18.

TU-M 116 S.C.O.

17,5, 1965

Fabrikant: Smith & Co. A/S, Odense.

Fabrikat: SC 0

Type: 1 – 39 (ny 1965)

Boring: 39 mm.

Slaglængde: 40 mm

Slagvolumen: 49 cm

Stålbøsning, der er fastholdt i cylinderen ved hjælp af en springfjederring; diameter af lysning 7,3 mm +/ -0,2,

Stemplets underkant er i linie med stempelpinden forsynet med 2 udskæringer af højde 4 mm og bredde 3 mm.

Stemplets sidelængde: 50 min. Stemplets totallængde: 54,5 mm. Afstand midte stempelpind til underkant stempel:

24 mm. Karburator: Bing. Karburators lysning: 10 mm.

Motoren må kun anvendes i de originale SCO stel med eller uden fjedrende bagstel og kun i forbindelse med den

nedenfor beskrevne transmission.

Montering: Krankmotor med kædetræk til baghjul, 3 gear. Kædehju1 på motor: Højst 11 tænder.

Kædehjul på baghjul: Mindst 36 tænder.

Hjulstørrelse: Højst 24″%

Mindste tilladte totaludvekslingsforhold: l6½.

TU-M 117 Tomos

10.5. 1965.

Importør: Skandinavisk Reservedels Import A/S.

Fabrikant: TOMOS

Type: 3 P (2 gear) og T 3 P (3 gear).

‘Boring: 38 mm.

Slaglængde: 43 mm.

Slagvolumen: 48,7 cm3

Stålbøsning, der er fastskruet og derefter fastsvejset i cylinderen; diameter 5,8 +/-0,05 mm. Stemplets underkant er i

linie med stempelpinden forsynet med 2 udskæringer af højde ca. 8 mm. og bredde ca. 20 mm. Stemplets side –

længde: 46,5 mm. Stemplets totallængde 50 mm. Afstand midte stempelpind til underkant stempel: 24 mm.

Karburator:

Bing. Karburatorlysning: 12 mm. Motoren må kun anvendes i de originale TOMOS 3 P stel og T 3 P stel og kun i

forbindelse med nedenfor beskrevne transmissioner.

3 P: Krankmotor med kædetræk (T 3 P: Krankrnotor med kædetræk

til bag hjulet (blæserkøling)) til baghjulet)

Kædehjul på motor: Højst 10 tænder) )eller( (Højst 10 tænder.

Kædehjul på bagaksel: Mindst 34 tænder) (Mindst 37 tænder.

Hjulstørrelse: Højst 23″) (Højst 23″

Mindste till. udveksling: 19.) (18½.

TU-M 118 Zündapp

Importør: Firmaet Claudi Fischer. 18.11. 1965.

Fabrikat: Zündapp

Type: 266-022

Boring: 39 mm.

Slaglængde: 42 mm.

Slagvolumen: 49,5 cm3

Stålbøsning fastsvejset i cylinderens indsugningskanal; diameter 7,3 +/- 0,2 mm. Indsugningskanalen har i hele sit

forløb samme dimension helt ind til cylinderspejlet. Stemplets underkant må ikke forsynes med indskæringer eller

lignende. Stemplets sidelængde: 50 mm. Stemplets totallængde: 51,5 mm. Afstand midte stempelpind til under kant

stempel: 18 mm. Karburator: Bing. Karburators lysning:

9,5 min.

Motoren må kun anvendes i originale stel af fabrikat Claudi Fischer og fabrikat Zündapp, type 515-038, og kun i

forbindelse med den nedenfor beskrevne transmission:

Montering: Krankmotor med kædetræk til baghjul.

Kædehjul på motor: Højst 11 tænder ) (Højst 11 tænder

Kædehjul på baghjul: Mindst 48 tænder) (Mindst 43 tønder

Hjulstørrelse Højst 23″) ) eller{ (Højst 21″

Mindste tilladte total udvekslings forhold: l6½) (l8½

TU-M 119 Monark

1.6. 1965

Importør: Poul Jørgensen 8 Co.,

Fabrikat: ILO

Type: G 50 Monark

Boring: 38 mm.

Slaglængde: 43 mm3

Slagvolumen: 49 cm

Stålbøsning, der er fastsvejst i cylinderen; diameter

9 + 0,2 mm. – 0,3 mm. Stemplets underkant må ikke forsynes med udskæringer af nogen art.

Stemplets sidelængde: 48 mm. Stemplets totallængde: 51 mm.

Afstand midte stempelpind til underkant stempel: 20,5 mm.

Karburator: Encarwi S 65

Karburators lysning: 10 mm.

Motoren må kun anvendes i det originale 3-hjulede Monark- Crescent-stel, model 1722, og kun i forbindelse med

den nedenfor beskrevne transmission.

Montering: Mellem for- og bagaksel og i højde med fodbræt.

Kædehjul på motor: Højst 12 tænder.

Kædehjul på baghjul: Mindst 33 tænder.

Hjulstørrelse: Højst 20″

Mindste tilladte totaludvekslingsforhold: 18.5.

TU-M 120 Everton

29.6. 1965.

Importør: R.P. Egedesø A/S.

Fabrikat: Minarelli.

Type: E 1-48 cm3.

Boring: 38 mm.

Slaglængde: 42 mm.

Slagvolumen: 48 cm

Stålbøsning, der er indpresset og derefter fastholdt i cylinderen med en låsestift; diameter 7,7 + 0,1 mm. Stemplets

underkant er i linie med stempelpinden forsynet med indskæringer af bredde 16 mm og højde 14,5 mm. Stemplets

sidelængde: 52 mm. Stemplets totallængde 57 mm. Afstand midte stempelpind til underkant stempel: 24 mm.

Karburator: Dell´orto med plasticfilter. Karburators lysning: 9 mm. Motoren må kun anvendes i det originale

Everton-stel, type Ultra, og kun i forbindelse med den nedenfor beskrevne transmission.

Montering: Krankmotor med kædetræk til baghjul.

Kædehjul på motor: Højst 12 tænder

Kædehjul på baghjul: Mindst 32 tænder

Hjulstørrelse: 23″.

Mindste tilladte totaludvekslingsforhold: 21.

TU-M 121 Derby, Skylon og Husky

21.7. 1967.

Importør: Darlov Motor Co.,

Fabrikat og type: Husqvarna, E.

Boring: 39 mm.

Slaglængde: 40 mm.

Slagvolumen: 49 cm3

Stålbøsning indpresset i cylinderens indsugningskanal og sikret med en sprængring; diameter 8,5 + 0 mm.

Stemplets sidelængde: 45 mm. Stemplets totallængde: 47,7 mm.

Afstand midte stempelpind til underkant stempel. 17 mm.

Karburator: Encarwi. Karburators lysning: 10 mm.

Motoren må kun anvendes i de nedennævnte stel og kun i forbindelse med den nedenfor beskrevne transmission:

Montering: Krankmotor (blæserkølet) med kædetræk til baghjulet.

Stel Skylon Husky Derby

Gear 3 2 3

Kædehjul på motor. Antal tænder højst 11 14 11

Kædehjul på bag hjul: Antal tæn der mindst 40 34 40

Hjulstørrelse højst: 23″ 23″ x 2,25 23″ eller

21x 2,75 (R-285mm)

Mindste tilladte totaludvekslingsforhold: 19.8 19 19,8

Radiostøjdæmpning: P&T typegodkendelse nr. 200101. Nær værende cirkulæreskrivelse erstatter biltilsynets cirku –

lærer af 1.6.1 965 og 6.6.1966 om TU-M 121.

TU-M 122 Morini Franco

5.4.1966

Importer: Firma Børge Kildemoes.

Fabrikat: Morini Franco

Type: FM-3M/R

Boring: 38 mm

Slaglængde: 42 mm.

Slagvolumen: 48 cm3

Stålbøsning fastsvejset i cylinderens indsugningskanal; diameter 6,5 + 0 – 0,2 mm. Stemplets underkant er i linie

med stempelpinden forsynet med indskæringer af bredde 15 mm Højden er begrænset af en cirkel med

stempelpindens midte som centrum og radius 10,3 mm.

Stemplets sidelængde: 50 mm. Stemplets totallængde: 55 mm. Afstand mid te stempelpind til underkant stempel: 22

mm.

Karburator: Dell´orto. Karburators lysning: 9 mm.

Motoren må kun anvendes i originale stel af fabrikat B.K. og kun i forbindelse med den nedenfor beskrevne

transmission:

Montering: Krankmotor med kædetræk til b aghjul.

Kædehjul på motor: Højst 12 tænder.

Kædehjul på baghjul: Mindst 42 tænder.

Hjulstørrelse: Højst 24″

Mindste tilladte totaludvekslingsforhold: 19.

TU-M 123 Diesella

Importør: Diesella A/S. 17.9.1965

Fabrikat: ILO

Type: S 50 Piano

Boring: 38 mm

Slaglæng de: 43 mm.

Slagvolumen: 49 cm3

TU-M” er indstøbt og “123” er indpræget med særlige typer i cylinderens venstre side.

Stålbøsning, der er indpresset og derefter fastsvejset i cylinderen; diameter 8,7 + 0 – 0,2 mm. Stemplets underkant

må ikke forsynes med indskæringer af nogen art.

Stemplets sidelængde: 48 mm. Stemplets totallængde: 51,5 mm,

Afstand midte stempelpind til underkant stempel: 20,5 mm.

Karburator:Encarwi

Karburators lysning: 10 mm.

Motoren må kun anvendes i det originale Diesella-stel og

kun i forbindelse med den nedenfor beskrevne transmission.

Montering: Krankmotor med kædetræk til baghjul, 3 gear.

Kædehjul på motor: Højst 11 tænder

Kædehjul på baghjul: Mindst 36 tænder

Hjulstørrelse: 23″

Mindste tilladte totaludvekslingsforhold: 19½.

TU-M 124 Zweirad Union motor

5.4.1966

Importør: Firma Max Schmidt,

Fabrikat: Zweirad Union

Type: 805

Boring: 40 mm.

Slaglængde: 39 mm

Slagvolumen: 49 cm3.

Godkendelsesnr. TU-M 124, der i cylinderen er indpræget med særlige typer i flangen under indsugningsstutsen.

Stålbøsning, der er fastsvejset i cylinderens indsugningskanal; diameter: 7,7 + 0,1 mm. Stemplets underkant i linie

med stempelpinden forsynet med indskæringer af bredde 14 mm og højde 9 mm.

Stemplets sidelængde: 50 mm. Stemplets totallængde: 53 mm. Afstand midte stem pelpind til underkant stempel: 19

mm.

Karburator: Dell´orto. Karburators lysning: 10 mm. Motoren må kun anvendes i stel af følgende fabrikater og typer:

Fabrikat:

Tårnby A/S, Aabenraa: Standard, Sport

Ad. Søndergaard & Sønner 1/5, Århus: Radexi

I. Chr. Mikkelsen A/S, Horsens: I.C.M. Standard

I.C.M. Sport

I.C.M. Racer

N.C. Bang A/S, Odense Express

(Motoren leveres her også under navnet Express), og kun i forbindelse med den nedenfor beskrevne transmission:

Montering: Krankmotor med kædetræk til baghjul.

Kædehjul på motor: Højst 12 tænder) (Højst 11 tænder

Kædehjul på

baghjul: Mindst 42 tænder) eller (Mindst 38 tænder.

Hjulstørrelse: Højst 24″

Mindste tilladte total- udvekslings- forhold: 18.

Typegodkendelsen er tilbagekaldt fra den 6. november 1967. Cylindrene må anvendes i forbindelse med ombygning

af de under TU-M 83 godkendte motorer på betingelse af, at både motor og transmission (herunder baghjulets

diameter) bringes i overensstemmelse med nærværende typegodkendelse.

TU-M 124 A Ekspress

29.12.1967

Importør: N.C. Bang A/S

Fabrikat: Zweirad Union

Boring: 40 mm.

Slaglængde: 39 mm.

Slagvolumen: 49 cm3

Godkendelsesnr: TU-M 124 A, der i cylinderen er indpræget i flangen under indsugningsstutsen.

Stålbøsning, der er fastsvejset i cylinderen indsugnings- kanal; diameter: 7,7 + 0,1 mm. Stemplets underkant er i

linie med stempelpinden forsynet med indskæringer af bredde

14 mm og højde 9 mm. Stemplets sidelængde: 50 mm. Stemplets totallængde: 53 mm. Afstand midte stempelpind til

underkant stempel: 19 mm. Karburator: Dell´orto. Karburators lysning: 10 mm.

Motoren må kun anvendes i originale stel af fabrikat N.C. Bang A/S, Odense, type Ekspress og kun i forbindelse

med den nedenfor beskrevne transmission:

Montering: Krankmotor med kædetræk til baghjul, 3 gear .

Kædehjul på motor: Højst 11 tænder

Kædehjul på baghjul: Mindst 42 tænder

Hjulstørrelse: Udvendig dækdiameter højst 613 min (24 x 21/8″)

Mindste tilladte totaludvekslingsforhold: 20,3

Radiostøjdæmpning: P & I. Typegodkendelse nr. 202201 Særlige bemærkning er og forhold: Motoren skal være

forsynet med lyddæmper som vist på vedhæftede tegning . Typegodkendelsen er kun gældende for motorer med de i

vedlagte fortegnelse anførte motornumre.

Bilag til TU-M 124 A.

Fortegnelse over motornumre godkendt under TU-M 124 A.

103326 110964 114742 114835 114910 115016 115073

106016 110990 114754 114838 114916 115017 115076

106644 111028 114755 114840 114918 115026 115077

110337 114436 114758 114841 114920 115050 115082

110887 114718 114761 114875 114921 115053 115086

110908 114719 114763 114881 214926 115058 115268

110943 114731 114821 114882 114983 115059

110955 114733 114824 114883 115000 115062

110958 114735 114828 114898 115001 115063

07341 07636 07672 07715 07752 07793 07839

07586 07637 07673 07716 07754 07796 07840

07587 01638 07674 07719 07756 07802 07841

07590 07639 07676 07720 07757 07803 07842

07591 07642 07678 07721 07758 07804 07843

07592 07643 07679 07722 07761 07805 07844

07595 07644 07680 07725 07762 07806 07845

07596 07645 07683 07726 07763 07808 07846

07597 07646 07684 07728 07764 01809 07849

07599 07647 07685 07729 07765 07811 07850

07600 07648 07686 07730 07766 07813 07852

07601 07649 07687 07731 07768 07816 07853

07606 07650 07688 07732 07769 07817 07858

07607 07651 07690 07735 07770 07819 07861

07611 07652 07691 07736 07771 07820 07862

07613 07653 07693 07737 07772 07822 07864

07615 07654 07694 07738 07774 07823 07865

07618 07655 07695 07740 07775 07824 07867

07621 07656 07697 07741 07776 07825 07869

07623 07657 07701 07742 07777 07826 07871

07624 07658 07702 07743 07778 07827 07872

07625 07659 07704 07744 07779 07828 07873

07626 07660 07706 07745 07781 07829 07874

07627 07661 07707 07746 07784 07830 07875

07628 07662 07709 07747 07787 07832 07877

07629 07663 07710 07749 07788 07835 07879

07633 07664 07712 07750 07790 07836 07881

07635 07555 07713 07751 07792 07837 07882

TU-M 124 B I.C.M.

22.1.1968

Importør: J. Chr. Mikkelsen A/S,

Fabrikat: Zweirad Union

Boring: 40 mm.

Slaglængde: 39 mm.

Slagvolumen: 49 cm3.

Godkendelsesnr. TU-M 124 B, der er indpræget i cyli nderflangen bagtil.

Stålbøsning, der er fastsvejset i cylinderens indsugningskanal; diameter: 7,7 + 0,1 mm. Stemplets underkant er i linie

med stempelpinden forsynet med indskæringer af bredde 14 mm og højde 9 mm. Stemplets sidelængde: 50 mm.

Stemplets totallængde: 53 mm. Afstand midte stempelpind til underkant stempel: 19 mm. Karburator: Bing 1/9/44.

Karburators lysning: 9 mm. Motoren må kun anvendes i stel af følgende fabrikater og typer:

Fabrikat: Typerne:

J. Chr. Mikkelsen A/S, Horsens. JCM Standard, ..EM Racer, JON Sport

Jonas Øglænd, Norge JCM Norsk Sport

og kun i forbindelse med den nedenfor beskrevne transmission:

Montering: Krankmotor med kædetræk til baghjul, 3 gear. Kædehjul på

motor: Højst 11 tænder.

Kædehjul bag: Mindst 44 tænder.

Hjulstørrelse:

JCM Standard, JCM Racer og JCM Sport: Udvendig dækdiameter højst 622 mm (24 x 2¼ “)

JCM Norsk Sport: Udvendig dækdiameter højst 516 mm (21 x 2¾”)

Mindste tilladte totaludvekslingsforhold: 21,3.

Radiostøjdæmpning: P & T. Typegodkendelse nr. 201901,

201902.

Særlige bemærkninger og forhold: Motoren skal være forsynet med lyddæmper som vist på vedhæftede tegninger .

Typegodkendelsen er kun gældende for motorer med de i vedlagte fortegnelse anførte motornumre.

Bilag til TU-M 124 B.

Fortegnelse over motornumre godkendt under TU-M 124 B.

002291 002492 003118 003919 108209 117420 117511 117716

002298 002493 003121 003920 108210 117421 117512 117720

002300 002494 003122 003921 108221 117422 117513 117721

002301 002496 003124 003922 108392 117424 117514 117725

002303 002499 003128 003923 108394 117425 117516 117734

002305 002501 003130 003924 108407 117428 117520 117731

002308 002503 003133 003925 111969 117430 117521 117761

002309 002504 003135 003926 112024 117432 117522 117765

002316 002506 003136 003928 112027 117433 117523 117769

002317 002509 003138 003930 112037 117435 111526 117772

002326 002510 003140 003931 112038 117437 117527 117853

002347 002511 003141 003932 112045 117442 117528 117940

002349 002513 003143 003935 112061 117445 117533 117944

002357 002515 003144 003941 112062 117446 117535 117945

002365 002518 003146 003942 117177 117447 117536 117946

002373 002521 003147 003943 117190 117450 117545 117947

002383 002522 003817 003944 117196 117452 117551 117948

002387 002523 003880 003945 117198 117453 117555 117950

002392 002528 003881 003948 117199 117454 117556 117952

002394 002529 003882 003949 117200 117456 117558 111953

002406 002539 003883 003951 117201 117459 117565 117955

002410 002543 003885 003952 117210 117462 117569 117956

002412 002546 003890 003953 117211 117469 117570 117957

002413 002550 003891 003954 117213 117470 117571 117958

002426 002551 003892 003956 117219 117472 117572 117960

002427 002553 003893 003957 117221 117475 117573 117962

002430 002556 003894 003958 117224 117476 117574 117964

002436 002557 003895 003959 117225 117478 117575 117965

002446 002561 003896 003960 117226 117479 117579 117966

002459 002563 003897 003961 117228 117482 117580 117969

002460 002565 003900 003962 117230 117483 117581 117982

002462 002569 003901 003963 117233 117485 117582 117995

002467 002570 003902 003964 117234 117488 117585 117997

002469 002572 003903 003965 117238 117489 117586 117998

002470 002577 003904 303966 117241 117491 117588 118001

002472 002581 003905 003967 117243 117492 117589 118004

002473 002582 003906 003968 117244 117497 117591 118010

002474 002589 003907 003970 117245 117498 117592 118021

002475 002592 003908 003912 117324 117499 117593 118173

002417 002839 003909 003973 117330 117500 117596 118210

002478 003017 003910 003974 117333 117501 111597 118211

002481 003100 003911 003975 117334 117504 117605

002482 003106 003912 003991 117339 117505 117618

002483 003109 003913 026239 117407 117506 117621

002486 003110 003914 026997 117409 117508 117622

002489 003111 003915 027910 117418 117509 117709

002490 003115 003916 027925 117419 117510 117111

TU-M 124 C Taarnby

22. 1. 1968.

Importør: Taarnby A/S

Fabrikat: Zweirad Union

Boring: 40 mm.

Slaglængde: 39 mm

Slagvolumen: 49 cm3

Godkendelsesnr; TU-M 124 C. der er indpræget i cylinderflangen bagtil.

Stålbøsning, der er fastsvejst i cylinderens indsugningskanal; diameter: 7,7 + 0,1 mm. Stemplets underkant er i linie

med stempelpinden forsynet med indskæringer af bredde 14 mm og højde 9 mm.

Stemplets sidelængde: 50 mm. Stemplets totallængde: 53 mm.

Afstand midte stempelpind til underkant stempel: 19 mm.

Karburator: Bing 1/9/44. Karburators lysning: 9 mm.

Motoren må kun anvendes i originale stel af fabrikat Taarnby, type Sport de Luxe og fabrikat Jonas Øglænd, type

Trigger, og kun i forbindelse med de nedenfor beskrevne transmissioner:

Montering: Krankmotor med kæde – træk til baghjul, 3 gear.

Sport de Luxe Trigger

Kædehjul på motor: Højst 11 tænder Højst 11 tænder

Kædehjul på baghjul: Mindst 42 tænder Mindst 44 tænder

Hjulstørrelse: Udvendig dækdiameter højst Udvendig dækdiameter højst

605 mm (23 x 2½”) 576 mm (23 x 2¾”)

Mindste tilladte

totaludvekslingsforhold: 20,3 21,3

Radiostøjdæmpning: P & T. Typegodkendelse nr. 202102, 202103.

Særlige bemærkninger og forhold: Motoren skal være forsynet med lyddæmper som vist på vedhæftede tegninger .

Typegodkendelsen er kun gældende for motorer med de i vedlagte for tegnelse anførte motornumre.

Bilag til TU-M 124 C.

Fortegnelse over motornumre godkendt under TU-M 124 C.

80300002600 80300003293 80300003651 80300003835

2602 3298 3652 3837

2611 3302 3657 3838

2617 3310 3658 3839

2724 3311 3659 3840

2808 3312 3662 3841

2882 3316 3664 3842

2884 3322 3672 3843

2911 3327 3675 3844

3008 3331 3676 3845

3010 3336 3683 3846

3137 3341 3684 3847

3151 3347 3685 3848

3153 3350 3695 3849

3156 3352 3741 3850

3160 3356 3745 3851

3167 3361 3748 3852

3168 3362 3750 3853

3173 3364 3751 3855

3175 3371 3752 3856

3179 3373 3753 3857

3180 3379 3760 3858

3181 3381 3783 3859

3r82 3382 3789 3860

3183 3393 3791 3861

3184 3528 3793 3862

3185 3597 3797 3863

3186 3606 3812 3864

80300003187 80300003618 80300003814 80300003866

3192 3619 3815 3868

3198 3623 3820 3869

3200 3624 3821 3870

3203 3625 3822 3871

3205 3626 3824 3872

3206 3627 3825 3873

3213 3628 3826 3874

3234 3631 3828 3875

3237 3632 3829 3965

3249 3633 3830 4348

3250 3639 3831

3286 3640 3833

3287 3644 3834

TU-M 124 D. Radexi

22.1.1968

Importør: Ad. Søndergaard & Sønner I/S

Fabrikat: Zweirad Union

Boring: 40 mm.

Slaglængde: 39 mm.

Slagvolumen: 49 cm3.

Godkendelsesnr; TU-M 124 D, der er indpræget i cylinderflangen. bagtil.

Stålbøsning, der er fastsvejset i cylinderens indsugningskanal; diameter: 7,7 + 0,1 mm. Stemplets underkant er i linie

med stempelpinden forsynet med indskæringer af bredde 14 mm og højde 9 mm.

Stemplets sidelængde: 50 mm.

Stemplets totallængde: 53 mm,

Afstand midte stempelpind til underkant stempel: 19 mm,

Karburator: Bing 1/9/44 eller Dell´orto .

Karburators lysning: 9 mm.

Motoren må kun anvendes i originale stel af fabrikat Ad. Søndergaard & Sønner I/S, Århus, typerne Radexi I og III

samt Radexi Super GT, og kun i forbindelse med de nedenfor beskrevne transmissioner: Montering: Krankmotor

med kædetræk til baghjul, 3 gear.

Radexi I og III Radexi Super GT

Kædehjul på motor : Højst 11 tænder Høst 11 tænder

Kæ dehjul på baghjul: Mindst 42 tænder Mindst 44 tænder

Hjulstørrelse: Udvendig dækdiameter Udvendig dækdiameter

højst 603 mm (23×2¼”) højst 576 mm (2lx2¾”)

Mindste tilladte totaludvekslingsforhold:

20,3 21,3

Radiostøjdæmpning: P & T. Typegodkendelse nr. 202001 og 202002.

Særlige bemærkninger og forhold: Motoren skal være forsynet ned lyddæmper som vist på vedhæftede tegning .

Typegodkendelsen er kun gældende for motorer med de i vedlagte fortegnelse anførte motornumre,

Bilag til TU-M 124 D.

Fortegnelse over motornumre godkendt under TU-M 124 D.

Gruppe 8030000 Gruppe 805 00

2673 3292 3484 3534 3602 107941 114469

2727 3309 3485 3535 3604 107945 114470

2758 3313 3486 3537 3607 107946 114477

2836 3319 3487 3538 3608 107954 114483

2846 3321 3489 3539 3613 107967 114491

2858 3323 3490 3540 3617 107970 114494

2859 3401 3491 3541 3620 108129 114498

2879 3402 3492 3542 3663 108152 114501

2976 3403 3493 3543 3668 108438 114509

2988 3408 3494 3544 3669 108444 114512

3005 3409 3495 3545 3679 108471 114514

3006 3410 3496 3546 3681 108474 114553

3016 3411 3497 3547 3682 108483 114554

3029 3413 3498 3548 3687 108553 114557

3073 3415 3499 3549 3688 111927 114563

3078 3415 3502 3551 3691 111939 114568

3196 3418 3503 3552 3692 111944 114574

3199 3421 3504 3553 3694 111955 114594

3201 3422 3505 3554 3697 112077 114601

3204 3423 3506 3556 3698 112079 114628

3208 3424 3507 3557 3700 112098 114648

3211 3425 3508 3558 3702 112149 114652

3214 3426 3509 3559 3705 112156 114655

3215 3427 3510 3560 3706 112337 117289

3220 3428 3511 3561 3707 112426 117496

3225 3429 3512 3562 3708 112446 117557

3227 3432 3513 3564 3709 112456 117559

3230 3433 3514 3565 3710 112462 117563

3241 3434 3515 3568 3711 112551 117638

3242 3435 3516 3569 3712 112561 117656

3244 3438 3517 3570 3715 112572 117984

3251 3445 3518 3571 3716 112577 117991

3252 3447 3519 3572 3718 112580 118016

3254 3457 3520 3573 3720 112591 118125

3255 3461 3521 3574 3721 112596 118130

3257 3462 3522 3576 3722 112608 118164

3258 3473 3523 3579 3723 112616 118170

3263 3475 3524 3582 3725 112785 118179

3266 3476 3525 3583 3726 112796 118192

3267 3477 3526 3584 3727 112797 118195

3274 3478 3527 3585 3729 112798 118202

3276 3479 3529 3588 3730 112810 118206

3278 3480 3530 3589 3731 112811 118243

3279 3481 3531 3593 114461

3283 3482 3532 3595 114464

3289 3483 3533 3598 114468

TU-M 125 Ducati

17. 9. 1965

Importør: Firmaet DAMOCO,

Fabrikat: Ducati

Type: DM 48 Brie

Boring: 38 mm.

Slaglængde: 49 mm

Slagvolumen: 48 cm3.

Godkendelsesnr.: TU-M 125 indpræget i en plade, der er fastsvejset på cylinderens venstre side. Før og efter TU-M

125 er indpræget ‘DM” i en ellipse.

Stålbøsning, der er indpresset og fastsvejst i cylinderen; diameter 6,0 +/- 0,1 min. Stemplets underkant er i linie med

stempelpinden forsynet med indskæringer af bredde 13 mm og højde 9,5 mm,

Stemplets sidelængde: 44 mm. Stemplets totallængde: 45,5 min.

Afstand midte stempelpind til underkant stempel: 24 mm

Karburator: Dell´orto SHA 14.12 Karburators lysning: 12 mm.

Motoren må kun anvendes i det originale Ducati-stel, type DM48 BR og kun i forbindelse med den nedenfor

beskrevne transmission.

Montering: Krankmotor (blæserkølet) med kædetræk til baghjul.

Kædehjul på. motor: 12 tænder.

Kædeh jul på baghjul: 38 tænder

Hjulstørrelse: 9″

Mindste tilladte totaludvekslingsforhold: 12

TU-M 126 Peugeot

25.11.1965

Importør: Fa. N. C. Bang,

Fabrikat: Peugeot

Type: CT-DK

Boring: 40 mm.

Slaglængde: 38,5 mm.

Slagvolumen: 48 cm3

Godkendelsesnr; TU-M 126, (skal på cylinderen være indpræget på undersiden af nederste køleribbe og umiddelbart

efterfulgt af Peugeots bomærke).

Stålbøsning, der er indpresset og fastklæbet i cylinderens indsugningskanal; diameter 6,5 + 0,2 mm.

Stemplets sidelængde: 44,3 mm.

Stemplets totallængde: 47 mm

Afstand midte stempelpind til underkant stempel: 22,7 mm. Stemplet er under og i linie med stempelpinden forsynet

med udskæringer af bredde 15 mm. Afstand fra stempelpinds til udskæringernes underkant er 16,8 mm.

Udskæringernes højde b egrænses af en cirkelbue med stempelpindens midte som centrum og radius 9,5 mm.

Karburator: Gurtner

Karburators lysning: 8 mm.

Motoren må kun anvendes i originale stel af fabrikat Peugeot, type CT-DK, og kun i forbindelse med den nedenfor

beskrevne transmission:

Montering: Krankmotor med kilerem – og kædetræk til bag hjul.

Kileremskive på motor: d(y) = 62 mmØ

Kileremskive på krankaksel: d(y) = 208 mmØ

Kædehjul på krankaksel: Højst 12 tænder

Kædehjul på baghjul: Mindst 56 tænder

Hjulstørrelse: Højst 23″

Mindste tilladte total udvekslingsforhold: 15½

TU-M 127 S.C.O.

7.2.1966

Importør: Smith & Co. A/S

Fabrikat: SACHS

Type: 50/AS og 50/2

Boring: 38 mm

Slaglængde: 42 mm

Slagvolumen: 48 cm3

Godkendelsesnr. TU-M 127, der med særlige typer er indpræget i venstre side af cylinderen ved flangen mod

krumtaphuset.

Stålbøsning, der er indpresset og fastsvejset i cylinderens indsugningskanal; diameter 9,2 + 0,1 mm.

Stemplets sidelængde: 50 mm.

Stemplets totallængde: 53 mm

Afstand midte stempelpind til underkant stempel: 22 mm

Stemplets underkant er i linie med stempelpinden forsynet med indskæringer af bredde 15 mm, højden begrænses af

en cirkelbue, der har stempelpindens midte som centrum og radius 11,4 mm, og kan tillige være forsynet med en

indskæring af bredde 13 mm og højde højst 2½ mm udfor indsugningskanalen.

Karburators lysning: 9,5 mm

Karburator: Bing.

Motoren må kun anvendes i originale stel af fabrikat Smith & Co. A/S og kun i forbindelse med den nedenfor

beskrevne transmission:

Montering; Krankmotor med kæd etræk til baghjul.

Kædehjul på motor: Højst 13 tænder på type 50/AS; højst 10 tænder på type 50/2.

Kædehjul på baghjul: Mindst 28 tænder.

Hjulstørrelse: Højst 24″

Mindste tilladte totaludvekslingsforhold: 19

TU-M 128 Monark

13.7.1966

Importør: Poul Jørgensen & Co.

Fabrikat: Husqvarna

Type: E.

Boring: 39 mm.

Slaglængde: 40 mm.

Slagvolumen: 49 cm3.

Godkendelsesnr: TU-M 128, der i cylinderen er indpræget med venstrehældende typer.

Stålbøsning, der er indpresset og fastsvejst i cylinderens indsugningskanal; diameter: 8,5 + 0 mm.

Stemplets underkant er uden indskæringer af nogen art.

Stemplets sidelængde: 45 mm.

Stemplets totallængde 47,7 mm.

Afstand midte stempelpind til underkant stempel: 17 mm.

Karburator: Encarwi.

Karburators lysning: 10 mm.

Motoren nå kun anvendes i originale stel af fabrikat MONARK, mrkt. Monark eller Crescent, og kun i forbindelse

med den nedenfor beskrevne transmission:

Montering: Krankmotor med kædetræk til baghjul.

Blæserkøle Fartkølet

Steltype Scooter VOV 1273 Topper 1264 Scooter VOV 1275

Gear 3 3 2 2 2 2

Kædehjul på

motor: Antal

tænder højst 11 11 14 15 14 13

Kædehjul på

baghjul: Antal

tænder mindst 34 40 34 24 28 34

Hjulstørrelse:

Højst 20″ 23″ 21″ 3.00xl0″ 20″ 23″

Mindste tiL.

ladte totaludvekslingsforhold:

17 l9½ 19 l2½ 16 20

Nærværende cirkulæreskrivelse annullerer biltilsynets cirkulæreskrivelse af 24.2.1966 vedr. TU -M 128.

Tillæg til TU-M 128 20.3.1967

Meddelelse om tillæg til typegodkendelse for cykler med Hjælpemotor.

Den under TU-M 128 godkendte hjælpemotor af fabrikat Husqvarna, type E, kan tillige anvendes i originale stel af

fabrikat Monark, mærket Monark eller Crescent, og kun i forbindelse med den nedenfor beskrevne transmission:

Montering: Krankmotor med kædetræk til baghjul.

Steltype Topper Trapper Trapper

1217 1206 1247

Gear 3 3 2 2

Kædehjul på

motor: Antal

tænder, højst 12 12 14 13

Kædehjul på

baghjul: Antal

tænder, mindst 42 42 34 28

Hjulstørrelse:

Højst 21″ 2.25xl8 2.25×18 20×2½

Mindste tilladte

totaludvekslingsforhold.

19 19 19 16,5

Radiostøjdæmpning… P & T godkendelse nr. 200701, -702,-703,-80l,-802 og 803.

TU-M 129 Vespa

5.1.1966

Importør: F. Bülow & Co.,

Fabrikat: VESPA

Type: 50 cm3

Boring: 38,4 mm

Slaglængde: 43 mm

Slagvolumen: 50 cm3

Godkendelsesnr: TU-M 129, der er indpræget i venstre side på cylinderflangens forreste rand og i venstre

krumtaphuspart under bageste fastspændingsøje. Mærket er tæt flankeret af fabrikkens bomærke.

Indsugningskanalen i krumtaphuset er tilspidset mod krumtappen, og mindste lysning må højst være 12 + 0,1 x 23 +

0,2 mm. Krumtapskiven er forsynet med en udfræsning af længde højst 25,4 mm og dybde højst 9 mm. Kan kun

kontrolleres ved fuldstændig adskillelse.

Stemplets sidelængde: 48 mm. Stemplets totallængde: 52 mm.

Afstand midte stempelpind til underkant stempel: 22 mm. Stemplets underkant er i linie med stempelpinden forsynet

med indskæringer af bredde 21 mm og højde 13 mm.

Karburator: Dell´orto Karburators lysning: 16 mm .

Motoren må kun anvendes i originale stel af fabrikat VESPA og kun i forbindelse med den nedenfor beskrevne trans

-mission:

Montering: Blæserkølet motor med 3 gear og sammenbygget med bagakslen.

Hjulstørrelse: 2¾” x 9

Mindste tilladte totaludvekslingsforhold: l0½

TU-M 130 Kreidler

15.3.1966

Importør: J.A. Hansen-Motor A/S

Fabrikat: Kreidler

Type: Florett

Boring: 40 mm

Slaglængde: 39,5 mm

Slagvolumen: 49 cm3

Godkendelsesnr: TU-M 130, der er indstøbt i cylinderflangens højre side og under nederste køleribbe.

Stålbøsning, der er indstøbt i cylinderens indsugningskanal diameter: 6,5 – 0,2 mm.

Stemplets underkant en i linie med stempelpinden forsynet med indskæringer af bredde 21 mm og højde 8 mm.

Stemplets sidelængde: 48 mm

Stemplets totallængde: 52 mm

Afstand midte stempelpind til underkant stempel: 23,5 mm Karburator: Bing

Karburators lysning: 10 mm

Motoren må kun anvendes i originale Kreidler-Florett-stel og kun i forbindelse med den nedenfor beskrevne

transmission:

Montering: Krankmotor med kædetræk til baghjulet. Kædehjul på motor: Højst 10 tænder

Kædehjul på baghjul: Mindst 36 tænder.

Hjulstørrelse: Højst 21″

Mindste tilladte totaludvekslingsforhold: 17. Cylindre, mærket TU-M 130, må anvendes som reservedele ved

reparation af motorer godkendt under TU-M 107 på betingelse af, at motorens kædehjul udskiftes, således at også

transmissionen (herunder hjulstørrelsen) er i overensstemmelse

med TU-M 130. Det er endvidere tilladt importøren at ændre et antal cylindre, tidligere mærket med TU -M 107,

således at “107” bortslibes, og i stedet indpræges “130” tæt efter fulgt af fabrikkens varemærke.

TU-M 131 Diesella

Fabrikant: A/S Diesella 8. 3, 1966

Fabrikat: Diesella

Type: AB 116/27

Boring: 40 mm

Slaglængde: 39,5 mm

Slagvolumen: 50 cm3

Godkendelsesnr: TU-M 131. Bogstaverne er indstøbt, og tallene er indpræget med særlige typer på cylinderen s

flange under indsugningsstutsen.

Stålbesåning, der er fastholdt i cylinderens indsugnings.. kanal med en skjult sprængring: diameter: 7,5 + 0,1 mm.

Stemplets underkant er uden indskæringer af nogen art. Stemplets sidelængde: 46 mm.

Stemplets totallængde: 51 mm.

Afstand midte stempelpind til underkant stempel: 23,5 mm.

Karburator: Bing:

Karburators lysning: 10 mm.

Motoren må kun anvendes i originale stel af fabrikat A/S Diesella og kun i forbindelse med den nedenfor beskrevne

transmission.

Montering: Krankmotor med kilerem- og kædetræk til baghjul. Kileremskive på motor: Højst 67 mmØ

Kileremskive på mellemaksel: Mindst 194 mmØ Kædehjul på motor: Højst 12 tænder Kædehjul på baghjul: Mindst

54 tænder

Hjulstørrelse: Højst 22″

Mindste tilladte totaludvekslingsforhold: 14 Cylindrene må anvendes i forbindelse med ombygning af de under TUM

77 godkendte motorer på betingelse af, at både motor og transmission (herunder baghjulets diameter) bringes i

overensstemmelse med nærværende typegodkendelse.

TU-M 132 Tomos

5.4.1966

Importør: Skandinavisk Reservedelsimport

Fabrikat: TOMOS

Type: 3 PC

Boring:38 mm

Slaglængde: 43 mm

Slagvolumen: 49 cm3

Godkendelsesnr: TU-M 132, der er indstøbt i cylinderens hejre side.

Stålbøsning, der er indskruet og fastsvejst i cylinderens indsugningskanal; diameter: 6,0 + 0,2 mm.

Stemplets underkant er i linie med stempelpinden forsynet med indskæringer af bredde ca. 20 mm og højde 7,5 mm.

Stemplets sidelmngde: 46,5 mm. Stemplets totallængde: 50 mm Afstand midte stempelpind til underkant stempel:

24 mm.

Karburator: Bing, Karburators lysning: 12 mm

Motoren må kun anvendes i originale stel af fabrikat TOMOS, og kun i forbindelse med den nedenfor beskrevne

transmission:

Montering: Krankmotor med kædetræk til baghjulet. Kædehjul på motor: Højst 1 0 tænder.

Kædehjul på baghjul: Mindst 34 tænder.

Hjulstørrelse: Højst 23″

Mindste tilladte totaludvekslingsforhold: 17

TU-M 133 Malaguti

16.5.1966

Importør: Hede Nielsens Fabriker A/S

Fabrikat: F B. Minarelli

Type: El

Boring: 38 mm

Slaglængde: 42 mm

Slagvolumen: 48 cm3

Godkendelsesnr; TU-M 133 der i cylinderen er indstøbt i udstødningsstutsen.

Stålbøsning, der er indpresset og derefter fastholdt i cylinderens indsugningskanal med en skjult låsestift; diameter

7,7 + 0,1 mm.

Stemplets sidelængde: 52 mm Stempl ets totallængde: 56,5 mm

Afstand midte stempelpind til underkant stempel: 24 mm. Stemplets underkant er i linie med stempelpinden forsynet

med indskæringer af bredde 16 mm og højde 14,5 mm.

Karburator: Dell´orto med plasticfilter, Karburators lysning: 9 Nim

Motoren må kun anvendes i originale stel af fabrikat Malaguti og kun i forbindelse med den nedenfor beskrevne

transmission:

Montering: Krankmotor med kædetræk til baghjul. Kædehjul på motor: Højst 12 tænder

Kædehjul på baghjul: Mindst 32 tænder Hjulstørr else: Højst 23″

Mindste tilladte totaludvekslingsforhold: 21 Cifrene i godkendelsesnummeret vil i et mindre antal cylindre være

indpræget tæt efterfulgt af fabrikkens særlige mærke.

TU-M 134 Sparta

6.6.1966

Importør: Darlov Motor Co.,

Fabrikat: Ilo

Type: Piano G 50

Boring: 38 mm

Slaglængde: 43 mm

Slagvolumen: 49 cm3

Godkendelsesnr: TU-M 134. “TU-M” og “134” er i cylinderen henholdsvis indstøbt og indpræget.

Stålbøsning, der er indpresset og derefter fastsvejset i cylinderens indsugningskanal; diameter: 6,7 + 0 – 0,2 mm.

Stemplets sidelængde: 48 mm.

Stemplets totallængde: 51,5 mm

Afstand midte stempelpind til underkant stempel: 20,5 mm. Stemplets underkant er uden indskæringer af nogen art.

Karburator: Bing

Karburators lysning: 12 mm

Motoren må kun anvendes i originale stel af fabrikat Sparta og kun i forbindelse med den nedenfor beskrevne

transmission:

Montering: Krankmotor med kædetræk til baghjul, 2 gear,

Kædehjul på motor: Højst 11 tænder

Kædehjul på baghjul: Mindst 36 tænder

Hjulstørrelse: Højst 23″

Mindste tilladte totaludvekslingsforhold: 20

TU-M 135 Morini Franco

18.11.1966

Importør: Skandinavisk Reservedels Import A/S

Fabrikat: Morini Franco

Type: 3 MV

Boring: 39 mm

Slaglængde: 42 mm

Slagvolumen: 49 cm3

Godkendelsesnr: TU-M 135, der i cylinderen er indstøbt i højre side.

Stålbøsning, der er fastholdt i cylinderens indsugningskanal med en skjult sprængring af kvadratisk tværsnit;

diameter 7,0 +/- 0,1 mm.

Stemplets sidelængde: 50 mm

Stemplets totallængde: 54 mm

Afstand midte stempelpind til underkant stempel: 22 mm

Stemplets underkant er i linie med stempelpinden forsynet med indskæringer af bredde 15,5 mm og højde 13 mm.

Karburator: Dell´orto

Karburators lysning: 9 mm

Motoren må kun anvendes i originale stel af fabrikat Morini Franco type Guiliotta, og kun i forbindelse med den

nedenfor beskrevne transmission:

Montering: Blæserkølet motor med kædetræk til baghjul.

Kædehjul på motor: Hejst 12 tænder

Kædehjul på baghjul: Mindst 33 tænder

Hjulstørrelse: Højst 3,50 x 8

Mindste tilladte totaludvekslingsforhold: 15.

TU-M 136 DBS

1.3.1967

Importør: Fa. Max Schmidt

Fabrikat: Sachs

Type: 50/4 LKS

Boring: 38 mm I Slaglængde: 38 mm

Slagvolumen: 47,6 cm3

Godkendelsesnr: TU-M 136, der i cylinderen er indstøbt i højre side.

Stålbøsning, der er indpresset og fastsvejst i cylinderens indsugningskanal: diameter 9,2 + 0,1 mm.

Stemplets sidelængde: 50 mm

Stemplets totallængde: 53 mm

Afstand midte stempelpind til underkant stempel: 22 mm

Stemplets underkant er ud for indsugningskanalen forsynet med en indskæring af bredde 13 mm og h øjde 2 mm

samt i linie med stempelpinden forsynet med indskæringer af bredde 15 mm og højden begrænset af en cirkelbue

med radius 11,4 mm og stempelspindmidte som centrum.

Karburator: Bing 1/8, 5/14

Karburators lysning: 9,3 mm

Motoren må kun anvendes i originale stel af fabrikat Sachs, type DBS sport, model 3022, og kun i forbindelse med

den nedenfor beskrevne transmission:

Montering: Blæserkølet motor med kædetræk til baghjul.

Kædehjul på motor: Hejst 11 tænder

Kædehjul på baghjul: Mindst 40 tænder

Hjulstørrelse: Hejst 21 x 2,75

Mindste tilladte totaludvekslingsforhold: 17

Radiostøjdæmpning. .. .P & I godkendelsesnummer 202401

TU-M 137 Zündapp

25.4.1967

Importør: N.C, Bang A/S

Fabrikat: Zündapp

Type: 278-03

Boring: 39 mm

Slaglængde: 42 mm

Slagvolumen: 49,5 cm3

Godkendelsesnr: TU-M 137 der i cylinderen er indstøbt.

Stålbøsning, der er indstøbt i cylinderens indsugningskanal. Begrænsningsbøsningens lysning: bredde 13,7 + 0,1

mm højde 6,6 + 0,1/5,1 0,1 mm. Stenplets underkant er uden indskæringer af nogen art.

Stemplets sidelængde: 50 mm

Stemplets totallængde: 51,5 mm

Afstand midte stempelpind til underkant stempel: 18 mm

Karburator: Bing

Karburators lysning: 9,5 mm

Motoren må kun anvendes i originale stel af fabrikat Zündapp, type Sport-Combinette 517-17, og kun i forbindelse

med den nedenfor beskrevne transmission:

Montering: Krankmotor med kædetræk til baghjul, 3 gear.

Kædehjul på motor: Højst 11 tænder

Kædehjul på baghjul: Mindst 43 tænder

Hjulstørrelse: Højst 21″ x 2,75

Mindste tilladte totaludvekslingsforhold: 16

Radiostøjdæmpning: P & I. Typegodkendelse nr. 202901

TU-M 138 Suzuki

17.5.1967

Importør: 0.E. Motor A/S

Fabrikat: Suzuki

Type: M10

Boring: 41 mm Slaglængde: 38 mm

Slagvolumen: 50 cm3

Godkendelsesnr: TU-M 138, der i cylinderen er indstøbt.

Stålbøsning, der er indpresset og fastsvejst i cylinderens indsugningskanal; diameter: 8,6 + 0,05 mm.

Stemplets underkant er i linie med stempelpinden, men 2 mm forsat fra stemplets lodrette midtplan, forsynet med

indskæringer af bredde 20 mm og højde 11 mm.

Stemplets sidelængde: 48 mm.

Stemplets totallængde: 51,5 mm.

Afstand midte stempelpind til underkant stempel: 21 mm Karburator: Mikuni VM 10 SC.

Karburators lysning: 10 mm

Motoren må kun anvendes i originale stel af fabrikat Suzuki, type M10, og kun i forbindelse med den nedenfor

beskrevne transmission:

Montering: Krankmotor med kædetræk til baghjul, 3 gear,

Kædehjul på motor: Højst 11 tænder

Kædehjul på baghjul: Mindst 32 tænder

Hjulstørrelse: Hejst 2,25 x 17″

Mindste tilladte totaludvekslingsforhold: 18

Radiostøjdæmpning: P & I. typegodkendelse nr. 202601.

TU-M 139 Moto Guzzi

20.3. 1967

Importør: A/S Diesella

Fabrikat: Moto Guzzi

Type: Trotter

Boring: 37 mm

Slaglængde: 38 mm

Slagvolumen: 40,9 cm3

Godkendelsesnr: TU-M 139, der i indsugningsflangen på cylinderen er indpræget med særlige typer.

Stålbøsning, der er fastholdt i cylinderens indsugnings- kanal med en skjult sprængring; diameter: 7 + 0,1 mm

Stemplets underkant er uden indskæringer af nogen art.

Stemplets sidelængde: 47,5 mm.

Stemplets totallængde: 47,5 mm

Afstand midte stempelpind til underkant stempel: 23 mm

Karburator: Dell´orto .

Karburators lysning: 14 mm

Motoren må kun anvendes i originale stel af fabrikat MOTO GUZZI, type CE01IV og kun i forbindelse med den

nedenfor beskrevne transmission:

Montering: Krankmotor med kædetræk til baghjulet, 2 gear,

Kædehjul på motor: Højst 10 tænder ) (Højst 11 tænder.

Kædehjul på )eller(

baghjul: Mindst 21 tænder) (Mindst 23 tænder.

Hjulstørrelse: Højst 2 x 16″

Mindste tilladte totaludvekslingsforhold: 18.5

Radiostøjdæmpning: P & T, typegodkendelse nr. 202701

TU-M 140 Mustang

21.3.1967

Importør: Firmaet Ove Tindbæk

Fabrikat: Zündapp

Type:. 276-08

Boring: 39 mm

Slaglængde: 42 mm

Slagvolumen: 49,5 cm3

Godkendelsesnr: TU-M 140. der i cylinderen er indstøbt.

Stålbøsning, der er indstøbt i cylinderens indsugningskanal. Begrænsningsbøsningens lysning: bredde 13,7 + 0,1

mm, højde 6,6 + 0,1/4,1 + 0,1 mm.

Stemplets underkant er uden indskæringer af nogen art.

Stemplets sidelængde: 50 mm

Stemplets totallængde: 51,5 mm

Afstand midte stempelpind til underkant stempel: 18 mm

Karburator: Bing.

Karburators lysning: 10 mm

Motoren må kun anvendes i originale stel af fabrikat Mustang, type Cross Special og Cross TT og kun i forbindelse

med den nedenfor beskrevne transmission:

Montering: Krankmotor med kædetræk til baghjulet, 3 gear.

Kædehjul på motor: Højst 11 tænder

Kædehjul bag: Mindst 43 tænder.

Hjulstørrelse: Højst 23 x 2,25

Mindste tilladte totaludvekslingsforhold: 16

Radiostøjdæmpning…. P & I godkendelsesnummer 203001.

I et mindre antal cylindre er “TU-M 140” indpræget tæt flankeret af fabrikken Mustangs bomærke,

TU-M 141 Honda

2.1.1968

Importør: Påhængsmotorfabrikken DERBY

Fabrikat: Honda

Type: P 25 (4 takt)

Boring: 42 mm

Slaglængde: 35,6 mm

Slagvolumen: 49 cm3

Godkendelsesnr: TU-M 141

Hastighedsbegrænsningen ligger alene i motorens og trans. missionens konstruktion.

Stemplets totallængde: 40 mm.

Afstand midte stempelpind til overkant stempel: 20 mm. Karburator: Honda.

Karburators lysning: 8,0 mm

Motoren må kun anvendes i originale stel af fabrikat Honda, type Little Honda, og kun i forbindelse med den

nedenfor beskrevne transmission.

Montering: 4-takt motor med 1 gear, centrifugalkobling og sammenbygget med bagakslen.

Hjulstørrelse: udvendig diameter højst 550 mm (2,25 x 17″) Minds te tilladte totaludvekslingsforhold: 17,2

Radiostøjdæmpning: P & I. Typegodkendelse nr. 207501. Særlige bemærkninger og forhold:

Godkendelsesnummeret er indpræget på oversiden af krumtaphuset. .(Motoren er efter omstændighederne godkendt

uden indpræget nummer i cylinder) Motoren skal være forsynet med lyddæmper som vist på vedhæftede tegning .

TU-M 142 Tomos

29.5.1967

Importør: Skandinavisk Reservedels Import A/S.

Fabrikat og type: Tomos, T 3 P og 3 P C

Boring: 38 mm

Slaglængdm: 43 mm

Slagvolumen: 49 cm3

Godkendelsesnr: TU-M 142 der i cylinderen er indpræget med særlige typer.

Begrænsningsbøsningen er en hærdet stålbøsning, der er fastsvejst i cylinderens indsugningskanal; diameter: 6,8 +/ –

0,05 mm. Stemplets underkant er i linie med stempelpinden forsynet med indskæringer af bredde 20 mm og højde

12,5 mm og rundingsradius 5 mm.

Stemplets sidelængde: 51,5 min. Stemplets totallængde: 55 mm

Afstand midte stempelpind til underkant stempel: 29 mm

Karburator: Bing 1/12/122.

Karburators lysning: 12 mm

Motoren må kun anvendes i originale stel af fabrikat Tomos og kun i forbindelse med den nedenfor beskrevne

transmission:

Blæserkøl. Fartkøl. Blæserkøl.

Gear 2 3 3

Kædehjul på motor:

Antal tænder højst:

10 10 10

Kædehjul på baghjul:

Antal tænder mindst:

34 34 34

Hjulstørrelse: højst 3 x 2,25 23 x 2,25 23 x 2,25

Mindste tilladte total

Udvekslingsforhold:

17,5 17 17

Radiostøjdæmpning: P & T. Typegodkendelse nr. 201501 og 201502. Typegodk. tilbagekaldt d. 29.5.67. Sidste

udleverede motor har nr. 434101.

TU-M 142 A Tomos

26.7.1967

Importør: Skandinavisk Reservedels Import A/S

Fabrikat: Tomos

Type: 3 P

Boring: 38 mm

Slaglængde: 43 mm

Slagvolumen: 49 cm3

Godkendelsesnr; TU-M 142 A, der i cylinderen er indstøbt.

Stålbøsning, der er indskruet og fastsvejst i cylindernes indsugningskanal; diameter: 6,8 +/-0,05 mm. Stemplets

underkant er i linie med stempelpinden forsynet med indskæringer af bredde 20 mm og højde 12,5 mm og

rundingsradius 5 mm.

Stemplets sidelængde: 51,5 mm Stemplets totallængde: 55 mm

Afstand midte stempelpind til underkant stempel: 29 mm

Karburator: Bing 1/12/122. Karburators lysning: 12 mm Motoren må kun anvendes i originale stel af fabrikat

Tomos, type 3P og kun i forbindelse med den nedenfor beskrevne transmission:

Montering: Krankmotor (blæserkølet) med kædetræk til baghjulet, 2 gear.

Kædehjul på motor: Højst 10 tænder) (Højst 9 tænder

Kædehjul på baghjul: Mindst 38 tænder) (Mindst 34 tænder

Hjulstørrelse: Højst 23 x 2,25) eller (Højst 23 x 2,25

(R= 295 mm) (R= 295 mm)

Mindste tilladte

totaludvekslingsforhold:

19,8) (19,7

Radiostøjdæmpning: P & T typegodkendelse nr. 201501 og 201502.

Motorerne skal være forsynet med udstødningsrør og lyddæmper der begge skal være i overensstemmelse med

vedhæftede bilag. ‘TU-M 142″ er på et mindre antal motorer indpræget i cylin deren med særlige typer efterfulgt af

et A.

TU-M 142 A Tomos

16.10.1967

Meddelelse om tillæg til typegodkendelse af hjælpemotor.

Det meddeles herved, at den i cirkulæreskrivelse af 26.7.1967 under TU-M 142 A godkendte hjælpemotor kan

anvendes i originale stel af fabrikat Tomos i forbindelse med den nedenfor beskrevne transmission med 3 gear:

Montering: Krankmotor (blæserkølet) med kædetræk til baghjul, 3 gear.

Kædehjul på motor: Højst 9 tænder.

Kædehjul på baghjul: Mindst 35 tænde r

Udvendig dækdiameter: Højst 605 mm.

Mindste tilladte totaludvekslingsforhold: 19,6

Tillæg nr. 2 til TU-M 142 A. 19.12.1968.

Cylindre, godkendt under og mærket TU-M 142 A, kan tillige anvendes som reservedel til motorer, godkendt under

TU-M 92 TU-M 112 og TU-M 117, på betingelse af, at både motor og transmission samtidig bringes i

overensstemmelse med typegodkendelse TU-M 142 A herunder vedrørende stempel, motor- og baghjulskædehjul,

totaludveksling, hjulstørrelse og lyddæmper. Det er en forudsætning for godkendelsen, at cykler med således

ændrede motorer m.v. ikke er i stand til at køre hurtigere end tilladt.

Med de omhandlede reservedelscylindre leveres en af importøren udarbejdet instruktion for de ændringer og udskift –

ninger, der er nødvendige at foretage for opfyldelse af ovennævnte betingelser.

De pågældende motorer er i krumtaphuset mærket med det oprindelige godkendelsesnummer TU -M 92, TU-M 112

eller TU-M 117.

TU-M 142 B Tomos

29.12.1967

Importør: Skandinavisk Reservedels Import A/S

Fabrikat: Tomos

Type: 3 PC, fartkølet

Boring: 38 mm

Slaglængde: 43 mm

Slagvolumen: 49 cm3

Godkendelsesnr: TU-M 142 B.

Begrænsningsbøsningen er en hærdet stålbøsning, der er indskruet og fastsvejst i cylinderens indsugningskanal;

diameter: 6,80 +/- 0,05 mm, Stemplets underkant er i hue med stempelpinden forsynet med indskæringer af bredde

20 mm og højde 12,5 mm og rundingsradius 5 mm.

Stemplets sidelmngde: 51,5 mm, Stemplets totallængde: 55 mm, Afstand midte stempelpind til underkant stempel:

29 mm.

Karburator: Bing 1/12/122. Karburators lysning: 12 mm,

Motoren må kun anvendes i originale stel af fabrikat

Tomos, type 3 PC, “Cross” og kun i forbindelse med den

nedenfor beskrevne transmission:

Montering: Krankmotor med kædetræk, 3 gear

Kædehjul på motor: Antal tønder højst 10

Kædehjul på baghjul: Antal tønder mindst 34

Hjulstørrelse: Udvendig dækdiameter højst ROS mm (23 x 2,25w)

Mindste tilladte totaludvekslingsforhold: 17,2.

Radiostøjdæmpning: P & I. Typegodkendelse nr. 201501/201502. Særlige bemærkninger og forhold: Moto rerne

skal vare forsynet med lyddæmper som vist på vedhæftede tegning . Godkendelsesnummeret skal være indpræget i

cylinderen, krumtaphus og lyddæmper.

Godkendelsen er kun gældende for de i vedhæftede fortegnel se anførte motornumre.

Bilag til TU-M 142 B.

Fortegnelse over motornumre godkendt under TU-M 142 B.

338378 433375 433542 433644 433738 433828 433888 433947

352762 433376 433547 433645 433739 433829 433889 433948

383763 433383 433549 433649 433742 433830 433890 433949

433384 433550 433653 433743 433821 433891 433950

383764 433389 433551 433654 433744 433832 433892 433951

383776 433390 433552 433656 433745 433833 433893 433952

383849 433398 433555 433657 433746 433834 433894 433953

383889 433401 433556 433658 433747 433835 433895 433954

383892 433403 433557 432659 433752 433836 433896 433955

383919 433409 433558 433661 433753 433837 433897 433956

383934 433421 433561 433662 433755 433838 433898 433957

383958 433425 433562 433664 433760 433839 433899 433958

383957 433427 433563 433665 433763 433840 433900 433959

383976 433428 433565 433666 433766 433841 433901 433960

383985 433430 433567 433671 433767 433842 433902 433961

383986 433433 433572 433672 433770 433843 433903 433962

383992 433436 433574 433674 433771 433844 433904 433963

383998 433437 433575 433675 433774 433845 433905 433964

384017 433444 433576 433676 433775 433846 433906 433965

384147 433445 433578 433678 433777 433847 433907 433966

384162 433449 433579 433680 433778 433848 433908 433967

384176 433450 433580 433681 433781 433849 433909 433968

384189 433451 433581 433682 433782 433850 433910 433969

384190 433453 433592 433687 433784 433851 433911 433970

384233 433454 433583 433608 433785 433852 433912 433971

384259 433456 433584 433609 433786 433853 433913 433972

384268 433467 433590 433690 433787 433854 433914 433973

384279 433469 433591 433692 433788 433855 433915 433974

384302 433471 433592 433695 433789 433856 433916 433975

Fortegnelse over motornumre godkendt under TU-M 142 B, side 2.

384305 433472 433595 433697 433790 433857 433917 433976

384308 433473 433596 433698 433796 433858 433918 433977

384321 433476 433600 433702 433797 433859 433919 433978

384326 433478 433601 433703 433798 433860 433920 433979

384336 433479 433603 433705 433800 433861 433921 433980

384342 433480 433604 433707 433801 433862 433922 433981

384357 433483 433606 433708 433803 433863 433923 433982

384359 433484 433607 433709 433804 433864 433924 433985

384360 433485 433608 433713 433806 433865 433925 433986

384367 433486 433614 433714 433807 433867 433926 433987

384368 433488 433616 433715 433808 433868 433927 433988

384375 433490 433617 433716 433809 433869 433928 433989

384388 433491 433618 433718 433810 433870 433929 433990

384390 433492 433619 433719 433811 433871 433930 433991

384392 433493 433620 433720 433812 433872 433931 433992

384396 433495 433621 433722 433813 433873 433932 433993

384397 433503 423622 433723 433814 433875 433933 433994

384406 433504 433623 433724 433815 433876 433934 433985

384411 433507 433624 433726 433816 433877 433935 433996

384412 433510 433625 433727 433817 433878 433937 433997

384415 433514 433626 433728 433818 433879 433938 433998

384416 433515 433627 433729 433820 433880 433939 433999

384427 433518 433628 433730 433821 433881 433940 434000

384428 433519 433629 433731 433822 433882 433941 434001

396855 433524 433631 433732 433823 433883 433942 434002

396959 433528 433632 433733 433824 433884 433943 434003

433358 433532 433638 433734 433825 433885 433944 434004

433359 433535 433642 433735 433826 433886 433945 434005

433367 433541 433643 433737 433827 433887 433946 434006

TU-M 142 C Tomos

2.5.1968

Importør: Skandinavisk Reservedels Import A/S Svendborgvej 102, Hjallese.

Fabrikat:Tomos

Type: 3PC

Boring: 38 mm

Slaglængde: 43 mm

Slagvolumen: 49 cm3

Godkendelsesnr: TU-M 142 C, der med særlige typer er indpræget i cylinderen.

Begrænsningsbøsningen er en hærdet stålbøsning, der er indskruet og fastsvejst i cylinderens indsugnin gskanal;

diameter: 6,8 + 0,05 mm.

Stemplets underkant er i linie med stempelpinden forsynet med indskæringer af bredde 20 mm. højde 12,5 mm og

rundingsradius 5 mm.

Stemplets sidelængde: 51,5 mm, Stemplets totallængde: 55 mm.

Afstand midte stempelpind til underkant stempel: 29 mm.

Karburator: Bing 1/12/180 med indsugning gennem stel, Karburators lysning: 12 mm.

Motoren må kun anvendes i originale stel af fabrikat Tomos og kun i forbindelse med den nedenfor beskrevne transmission:

Montering: Krankmotor (fartkølet) med kædetræk til baghjulet, 3 gear.

Kædehjul på motor: Højst 11 tænder,

Kædehjul på baghjul: Mindst 33 tænder.

Hjulstørrelse: dækdiameter højst 598 mm (2,50 x l8~).

Mindste tilladte totaludvekslingsforhold: 19,4.

Radiostøjdæmpning: P & T typegodken delse nr. 201501.

Særlige bemærkninger og forhold: –

Motorerne er forsynet med den på vedhæftede tegning viste lyddæmper.

TU-M 143 Motobecane

Importør: Fa. Knud Madsen. 12.7.1967

Fabrikat: Motobecane type Cady Ml og Ml PR.

Boring: 39 mm

Slaglængde: 41,B mm

Slagvolumen: 49,9 cm3

Godkendelsesnr: TU-M143 der er indstøbt i cylinderen.

Hastighedsbegrænsningen ligger i hele motorens konstruktion Cylinderens indsugningskanal er af rektangulært

tværsnit og tilspidset til bredde 9,9 mm og højde 8 mm i cylinderspejlet.

Stemplets underkant er i linie med stempelpinden forsynet med indskæringer af bredde 17 mm og højde 7,2 mm.

Stemplets sidelængde: 47 mm. Stemplets totallængde: 47 mm

Afstand midte stempelpind til underkant stempel: 21 mm.

Karburator: Gurtner.

Karburators lysning: 10 mm

Motoren må kun anvendes i originale stel af fabrikat

Motobecane, type Cady Ml og Cady Ml PR, og kun i forbindelse med den nedenfor beskrevne transmission:

Montering: Krankmotor med kilerem og kædetræk, 1 gear. Udvendig remskivediametre

på motor/mellemaksel: 54/178 mm.

kædehjul på mellemaksel: Højst 11 tænder.

kædehjul på baghjul: Mindst 44 tænder (Cady M 1 PR mindst 9 tænder).

Hjulstørrelse: Højst 23″ x 2,00 (R= 290 mm) (Cady Ml PR højst 16″ x 2,00 517 mm)

Mindste tilladte totaludveksling: 15,5 (Cady M 1 PR: 13,7)

Radiostøjdæmpning: P & T. Typegodkendelse nr. 203101. Godkendelsesmærket er i et mindre antal motorer

indpræget i cylinderen og tæt flankeret af navnetrækket ‘Cady’. Motoren er forsynet med den på vedhæftede tegning

viste lyddæmper .

TU-M 144 Moto Guzzi

31.5 . 1967

Importør: Fa. Axel W. Hansen

Fabrikat: Moto Guzzi

Type: C.M.S.

Boring: 38,5 mm Slaglængde: 42 mm

Slagvolumen: 49 cm3

Godkendelsesnr TU-M 144, der i cylinderen er indgraveret i bespændingsøjet.

Stålbøsning, der er fastklæbet i cy linderens indsugningskanal diameter: 6,0 + 0 mm. Stemplets underkant er i linie

med stempelpinden forsynet med indskæringer af bredde 20 mm og højde 6 mm.

Stemplets sidelængde: 51 mm.

Stemplets totallængde: 51 mm.

Afstand midte stempelpind til underkant stempel: 26 mm Karburator: Dell´orto, SHA – 14-9.

Karburators lysning: 9 mm.

Motoren må kun anvendes i originale stel af fabrikat

Moto Guzzi, type Dingo, og kun i forbindelse med den neden for beskrevne transmission:

Montering: Krankmotor med kædetræk til ba ghjul, 3 gear. Kædehjul på motor: Højst 13 tænder

Kædehjul på baghjul: Mindst 58 tænder

Hjulstørrelse: Højst 18″ x 2″ x 562 mm.

Mindste tilladte totaludvekslingsforhold: 21

Radiostøjdæmpning: P & 1. typegodkendelse nr. 150601 og -602.

Godkendelsen er kun gældende for følgende motorer:

18874. 19038. 19239, 19290, 19303 og 19437.

TU-M 145 Vap

6.12.1967

Importør: Hede Nielsens Fabriker A/S,

Fabrikat: VAP

Type: 630 OK og 675

Boring: 40 mm

Slaglængde: 38 mm

Slagvolumen: 48 cm3

Godkendelsesnr TU-M 145, der i cylinderen er indstøbt. Indsugningskanalen er ved indgangen gennem krumtappen

forsynet med en begrænsningsbøsning, diameter = mm, samt ved udgangen indvendigt på krumtappen forsynet med

en centrifugalaktiveret og fjederstyret afspærringsanordning. Stemplet s underkant er i linie med stempelpinden

forsynet med indskæringer af bredde 23 mm og højde 12 mm. Stenplets sidelængde: 55 mm.

Stemplets totallængde: 59 mm.

Afstand midte stempelpind til underkant stempel: 19 mm.

Karburator: Gurtner 11/63 0. Karburators lysning: 10 mm.

Motoren må kun anvendes i originale stel af fabrikat VAP, type 675, og kun i forbindelse med den nedenfor

beskrevne transmission:

Montering: Krankmotor med kileremtræk og kædetræk til bag hjul, i gear.

Kædehjul på mellemaksel: Højst 12 tænde r. Kædehjul på baghjul: Mindst 54 tænder.

Hjulstørrelse: Udvendig dækdiameter højst 590 mm. Mindste tilladte totaludvekslingsforhold: 15,2

Motoren skalvære forsynet med udstødningsrør og lyddæmper som vist på vedhæftede tegning , eller som vist på

tegning af 15.1.1968. Radiostøjdæmpning: P & T. Typegodkendelse nr. 201102.

TU-M 146 Moto Guzzi

9.1.1968

Importør: A/S Diesella

Fabrikat: Moto Guzzi

Type: Trotter

Boring: 37 mm.

Slaglængde: 38 mm.

Slagvolumen: 40,9 cm3.

Godkendelsesnr: TU-M 146 der er indstøbt i indsugningsflangen på cylinderen.

Stålbøsning, der er fastholdt i cylinderens indsugnings- kanal med en skjult sprængring; diameter: 7,0 + 0,1 mm.

Indsugningskanal i cylindervæg: 7,5 x 10 mm, beliggende

20,5 mm over cylinder underkant.

Stemplets underkant er uden indskæringer af nogen art.

Stemplets sidelængde: 50,0 mm.

Stemplets totallængde: 50,0 min.

Afstand midte stempelpind til underkant stempel: 25,0 mm

Karburator: Dell´orto .

Karburators lysning: 9 mm.

Motoren må kun anvendes i originale stel af fabrikat

MOTO GUZZI, type CEo1IV, og kun i forbindelse med den

nedenfor beskrevne transmission:

Montering: Krankmotor med kædetræk til baghjulet, 2 gear.

Kædehjul på motor: Højst II tænder.

Kædehjul bag: Mindst 21 tænder.

Hjulstørrelse: Dækdiameter hejst 510 mm (2 x 16″).

Mindste tilladte totaludvekslingsforhold: 15,7

Radiostøjdæmpning: P & T typegodkendelse nr. 202701.

Særlige bemærkninger og forhold: TU -M 146 er på et mindre antal motorer indpræget i cylinderen med særlige

typer. Motoren skal være forsynet med lyddæ mper som vist på vedhæftede tegning .

TU-M 147 KTM

Importør: Taarnby A/S 18.4.1968

Fabrikat: Sachs

Type: 50/4 LKS

Boring: 38 mm

Slaglængde: 42 mm

Slagvolumen: 47,6 cm3

Godkendelsesnr TU-M 147, der med særlige typer er indpræget i cylinderen i venstre sid e.

Hastighedsbegrænsende foranstaltninger og særlige vilkår for typegodkendelsen:

Begrænsningsbøsningen er en hærdet stålbøsning, der er

indpresset og fastsvejst i cylinderens indsugningskanal:

diameter 9,2 + 0,1 min.

Stemplets sidelængde: 50 mm

Stemplets totallængde: 53 mm

Afstand midte stempelpind til underkant stempel: 22 mm

Stemplets underkant er ud for indsugningskanalen forsynet ned en indskæring af bredde 13 mm og højde 2,5 mm

samt i linie med stempelpinden forsynet med indskæringer af bredde 15 mm og højden begrænset af en cirkelbue

med radius 11,4 mm og stempelspindmidte som centrum.

Karburator: Bing 1/8,5/14

Karburators lysning: 9,3 mm

Motoren må kun anvendes i originale stel af fabrikat

KTM, type Comet, og kun i forbindelse med den nedenfor

beskrevne transmission:

Montering: Blæserkølet motor med kædetræk til baghjul, 4 gear.

Kædehjul på motor: Højst 11 tænder

Kædehjul på baghjul: Mindst 42 tænder

Hjulstørrelse: Udvendig dækdiameter højst 584 mm (21×2,75″).

Mindste tilladte totaludvekslingsforhold: 18,1

Radiostøjdæmpning P&T. godkendelsesnummer 207 6O1.

Særlige bemærkninger og forhold: Motoren er forsynet med

den på vedhæftede tegning viste lyddæmper .

TU-M 148 Vespa

4.4.1968

Importør: F. Bülow & Co., Esplanaden 6 – 8, K.

Fabrikat: Vespa

Type: Ciao/Piaggio

Boring: 38,4 min

Slaglængde: 43 mm

Slagvolumen: 49,8 cm3

Godkendelsesnr: TU-M 148

Hastighedsbegrænsende foranstaltninger og særlige vilkår for typegodkendelsen:

Begrænsningsbøsningen er en hærdet stålbøsning, udført som sprængring, der er monter et i indsugningskanalen i

krumtaphuset, hvorpå karburatoren er monteret. Diameter = 7,00 i. 0,05 mm. Stemplets underkant er forsynet med 2

indskæringer af højde 11 mm, og som målt vinkelret på stempelpindens retning er henholdsvis 11 mm og 12,5 mm

brede. Stemplets sidelængde: 48 mm

Stemplets totallængde: 52 mm.

Afstand midte stempelpind til underkant stempel: 22 mm Karburator: Dell´orto .

Karburators lysning: 7 mm

Motoren må kun anvendes i originale stel af fabrikat Vespa, type Ciao C9E1 T, og type C9NT I samt type C7E1 I og

kun i forbindelse med nedenfor beskrevne transmission:

Montering: Krankmotor med kileremtræk til baghjul, i gear.

Kileremskive på motor: Udvendig diameter højst 66 mm.

Kileremskive på baghjul: Udvendig diameter mindst 83 mm.

Hjulstørrelse: Dækdiameter højst 588 mm (2×19″).

Mindste tilladte totaludvekslingsforhold: 17,6

Dækdiameter for type C7E1 I højst 537 mm (2×17) og mindste tilladte totaludvekslingsforhold: 15,9.

Radiostøjdæmpning: P & I. Typegodkendelse nr. 207701 Særlige bemærkning er og forhold Godkendelsesnummeret

er indstøbt på højre side af svinghjulshuset forneden, idet motoren efter omstændighederne er godkendt uden

indstøbt nummer i cylinderen. For et mindre antal motorer er nummeret indpræget i svinghjuls – huset. Motoren skal

være forsynet med lyddæmper som vist på vedhæftede tegning .

TU-M 149 KTM

Importør: Taarnby A/S, Fiskergade 1, Åbenrå.

Fabrikat: Sachs

Type: 50/2 DK

Boring: 38 mm

Slaglængde: 42 mm

Slagvolumen: 47,6 cm3

Godkendelsesnr: TU-M 149 der med særlige typer er i ndpræget i cylinderen i venstre side.

Hastighedsbegrænsende foranstaltninger og særlige vilkår for typegodkendelsen:

Begrænsningsbøsningen er en hærdet stålbøsning, der er indpresset og fastsvejst i cylinderens indsugningskanal:

diameter 9,2 + 0,1 mm. Stemplets sidelmngde: 50 mm. Stemplets totallængde: 53 mm

Afstand midte stempelpind til underkant stempel: 22 mm Stemplets underkant er ud for indsugningskanalen forsynet

med en indskæring af bredde 13 mm og højde 2,5 mm samt i linie med stempelpinden forsyne t med indskæringer af

bredde 15 mm og højden begrænset af en cirkelbue med radius 11,4 mm og stempelspindmidte som centrum.

Karburator: Bing 1/8,5/14 Karburators lysning: 9,3 mm

Motoren må kun anvendes i originale stel af fabrikat KTM, type Cornett, og kun i forbindelse med den nedenfor

beskrevne transmission:

Montering: Fartkølet motor med kædetræk til baghjul, 2 gear, Kædehjul på motor: Højst 12 tænder

Kædehjul på baghjul: Mindst 32 tænder.

Hjulstørrelse: Udvendig dækdiameter højst 608 mm (23×2, 25″

Mindste tilladte totaludvekslingsforhold: 18,3

Radiostøjdæmpning .. P & I godkendelsesnummer 207602.

Særlige bemærkninger og forhold: Motoren er forsynet med den på vedhæftede tegning viste lyddæmper .

TU-M 150 KTM

2.4.1968

Importør: Smith & Co. A/S Kochsgade 31, Odense

Fabrikat: Sachs

Type: 502/1 A – DK.

Boring: 38 mm

Slaglængde: 42 mm

Slagvolumen: 47,6 cm?

Godkendelsesnr TU-M 150, der med særlige typer er indpræget i cylinderen i højre side.

Begrænsningsbøsningen er en hærdet stålbøsning, der er indpresset og fastsvejst i cylinderens indsugningskanal;

diameter: 6,9 +1- 0,1 mm. Stemplets underkant er uden indskæringer af nogen art.

Stemplets sidelængde: 50 mm

Stemplets totallængde: 53 mm

Afstand midte stempelpind til underkant stempel: 22 mm

Karburator: Bing 1/10/100.

Karburators lysning: 10 mm

Motoren må kun anvendes i originale stel af fabrikat KTM, type L 50, og kun i forbindelse med den nedenfor

beskrevne transmission:

Montering: Krankmotor med kædetræk til baghjul, i gear. Kædehjul på motor: Højst 11 tæ nder.

Kædehjul på baghjul: Mindst 40 tænder.

Hjulstørrelse: Udvendig dækdiameter højst 542 mm (17 x 2″). Mindste tilladte totaludvekslingsforhold: 18,6.

Radiostøjdæmpning: P & I. Typegodkendelse nr. 200402 Særlige bemærkninger og forhold: Motoren er forsyn et

med den på vedhæftede tegning viste lyddæmper .

Tillæg nr. 1 til TU-M 150

24.7.1968

Den under TU-M 150 godkendte hjælpemotor af fabrikat SACHS, type 502/lA-DK, til anvendelse i originale stel af

fabrikat KTM type L 50, kan tillige godkendes med den nedenfor beskrevne transmission:

Montering: Krankmotor med kædetræk til bag hjul, 1 gear.

Kædehjul på motor: Højst 12 tænder.

Kædehjul på baghjul: Mindst 40 tænder.

Hjulstørrelse: Udvendig dækdiameter højst 535 mm

(21 x 2″).

Mindste tilladte totaludvekslingsforhold: 17,1

Motoren skal i forbindelse med ovennævnte transmission være forsynet med det på vedhæftede tegning viste

udstødningsanlæg .

TU-M 151 KTM

26.4.1968

Importør: Taarnby A/S, Fiskergade 1, Åbenrå.

Fabrikat: Sachs

Type: 502/1A-DK

Boring: 38 mm

Slaglængde: 42 mm

Slagvolumen: 47,6 cm3

Godkendelsesnr: TU-M 151, der med særlige typer er indpræget i cylinderen i højre side.

Begrænsningsbøsningen er en hærdet stålbøsning, der er ind

presset og fastsvejst i cylindernes indsugningskanal:

diameter 69 +/-0,1 mm.

Stemplets underkant er uden indskæringer af nogen art.

Stemplets sidelængde: 50 mm

Stenplets totallængde: 53 mm.

Afstand midte stempelpind til underkant stempel: 22 mm

Karburator: Bing 1/10/100.

Karburators lysning: 10 mm

Motoren må kun anvendes i originale stel af fabrikat KTM, type Pony/Hobby, og kun i forbindelse med den

nedenfor beskrevne transmission:

Montering: Krankmotor ned kædetræk til baghjul, i gear. Kædehjul på motor: Højst 11 tænder, Kædehjul på baghjul:

Mindst 44 tænder.

Hjulstørrelse: Udvendig dækdiameter højst 590 mm (23 x 2″) Mindste tilladte totaludvekslingsforhold: 20,5.

Radiostøjdæmpning: P & I. Typegodkendelse nr. 207 603. Særlige bemærkninger og forhold: Motoren er forsynet

med den på vedhæftede tegning viste lyddæmper .

Tillæg nr. 1 til TU-M 151

24.7. 1966

Den under TU-M 151 godkendte hjælpemotor af fabrikat SACHS, type 502/1A-DK, til anvendelse i originale stel af

fabrikat KTM, type Pony/Hobby, kan tillige godkendes med den nedenfor beskrevne transmission:

Montering: Krankmotor med kædetræk til bag hjul, i gear.

Kædehjul på motor: Højst 1? tænder.

Kædehjul på baghjul: Mindst 44 tænder.

Hjulstørrelse: Udvendig dækdiameter højst 590 mm

(23 x 2″).

Mindste tilladte total.udvekslingsforhold: 18,8

Særlige bemærkninger og forhold: M otoren skal i forbindelse med ovennævnte transmission være forsynet med det

på vedhæftede tegning viste udstødningsanlæg .

TU-M 152 Peripoli

2.5.1968

Importør: Skandinavisk Reservedels Import A/S Svendborgvej 102, Hjallese.

Fabrikat: Morini Franco

Type: F 5 Boring: 36 mm Slaglængde: 42 mm Slagvolumen: 42,8 cm3

Godkendelsesnr: TU-M 152, der med særlige typer er indpræget i cylinderen i højre side. Begrænsningsbøsningen er

en hærdet stålbøsning, der er fastholdt i cylinderens indsugningskanal med en skjult spræn gring af kvadratisk

tværsnit; diameter 7,0 +/ – 0,1 mm Stemplets underkant er i linie med stempelpinden forsynet med indskæringer af

bredde 12 mm og højde 12 mm. Stemplets sidelængde: 50 mm.

Stemplets totallængde: 55 mm.

Afstand midte stempelpind til underkant stempel: 22 mm.

Karburator: Dell´orto, SHA 14,9. Karburators lysning: 9 mm. Motoren må kun anvendes i originale stel af fabrikat Peripoli og kun i forbindelse med den nedenfor beskrevne transmission:

Montering: Krankmotor med kædetræk til baghjul, 1 ge ar. Kædehjul på rotor: Højst 11 tænder.

Kædehjul på baghjul: Mindst 44 -tænder, hjulstørrelse: Dækdiameter højst 502 mm (20 x 1,75″). Mindste tilladte

totaludvekslingsforhold: 16,7.

Radiostøjdæmpning: P & I. Typegodkendelse nr. 207801. Særlige bemærkninger og forhold:

Motoren er forsynet med den på vedhæftede tegning viste lyddæmper .

TU-M 153 Moto Guzzi

24.5.1968

Importør: A/S Diesella, Agtrupvej 199 – 219, Kolding.

Fabrikat: Moto Guzzi

Type: Dingo-DK

Boring: 38,5 mm

Slaglængde: 42 mm

Slagvolumen: 49 cm3

Godkendelsesnr: IU-M 153, der er indstøbt i cylinderen.

Begrænsningsbøsningen er en hærdet stålbøsning, der er fastholdt i cylinderens indsugningskanal med en skjult

sprængring af cirkulært tværsnit; diameter 7,5 + 0,1 mm. Stemplets underkant er i linie med stem pelpinden forsynet

med indskæringer af bredde 20 mm og højde 7 mm.

Stemplets sidelængde: 52 mm.

Stemplets totallængde: 52 mm.

Afstand midte stempelpind til underkant stempel: 27 mm.

Karburator: Dell´orto .

Karburators lysning: 9 mm.

Motoren må kun anvendes i originale stel af fabrikat Moto Guzzi, type Dingo, og kun i forbindelse med den

nedenfor beskrevne transmission:

Montering: Krankmotor med kædetræk til baghjul, 4 gear. Kædehjul på motor: Højst 12 tænder.

Kædehjul på baghjul: Mindst 51 tænder

Hjulstørrelse: Dækdiameter højst 582 mm (2,25 x 16″) Mindste tilladte totaludvekslingsforhold: 21,0

Radiostøjdæmpning: P & I. Typegodkendelse nr. 202702

Særlige bemærkninger og forhold: Motoren er forsynet med den på vedhæftede tegning viste lyddæmper .

Tillæg nr. 1 til TU-M 153

8.11.1968.

Den under TU-M 153 godkendte motor af fabrikat Moto Guzzi type Dingo – DK, kan tillige anvendes i originale stel

af fabrikat Moto Guzzi i forbindelse med den nedenfor beskrevne transmission:

Montering: Krankmotor med kædetræk til b aghjul, 4 gear.

Kædehjul på motor: Højst 11 tænder

Kædehjul på

baghjul: Mindst 46 tænder

Hjulstørrelse: Dækdiameter højst 582 mm (2,25×18″)

Mindste tilladte

totaludvekslingsforhold: 20,6

TU-M 154 Tomos

24.5.1968

Importør: Skandinavisk Reservedels Import A/S, Svendborgvej 102, Hjallese.

Fabrikat: N.V. Laura

Type: M. 48

Boring: 40 mm

Slaglængde: 38 mm

Slagvolumen: 48 cm3

Godkendelsesnr: TU-M 154, der er indpræget i cylinderen.

Hastighedsbegrænsningen ligger i hele motorens konstruk tion. Cylinderens 2 skylleporte skal være 16 mm brede og

af højde 4,7 mm. Afstanden fra skylleportenes overkant til overside af cylinder skal være 39,3 + 0,2 mm.

Stemplets underkant er i linie med stempelpinden forsynet

med indskæringer af bredde 24 mm forneden og 20 mm foro ven. Højden er 9 mm.

Stemplets sidelængde: 44 mm.

Stemplets totallængde: 48,5 mm

Afstand midte stempelpind til underkant stempel: 20 mm Karburator: Enkarwi A 11.

Karburators lysning: 8 mm.

Motoren må kun anvendes i originale stel af fabrikat Tomos, type Handy og kun i forbindelse med den nedenfor

beskrevne transmission:

Montering: Krankmotor med kilerem og kædetræk, 1 gear. Remskive på mellemaksel: Udvendig diameter 205 mm.

Kædehjul på mellemaksel: Højst 11 tænder. Kædehjul på baghjul: Mindst 54 tænder.

Hjulstørrelse: Udvendig dækdiameter højst 589 mm. (23 x 2″)

Mindste tilladte totaludvekslingsforhold: 19,5

Radiostøjdæmpning: P & T. Typegodkendelse nr. 201 503. Særlige bemærkninger og forhold: Motoren er forsynet

med den på vedhæftede tegning viste lyddæmp er.

 

Medlemskab

Webshop